Čekija-Praha: Važiuojamosios dalies dangos keitimas

Čekija-Praha: Važiuojamosios dalies dangos keitimas


I dalis: Perkančioji organizacija

  I.1) Pavadinimas ir adresai:

   Oficialus pavadinimas: Ředitelství silnic a dálnic ČR
   Adresas: Na Pankráci 546/56
   Miestas: Praha
   Pašto kodas: 14000
   Šalis: Čekija
   Asmuo ryšiams: Zdeňka Formánková
   El-paštas: zdenka.formankova@rsd.cz
   Interneto adresas (-ai):
   Pagrindinis adresas: https://www.rsd.cz
   Pirkėjo profilio adresas: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

II dalis: Objektas

  II.1.1) Pavadinimas:

   I/4 Strakonice - Volyňská
   Nuorodos numeris: 05PU-002996

  II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:

   45233223 Važiuojamosios dalies dangos keitimas ;

  II.1.3) Sutarties tipas:

   Darbai
;

  II.1.4) Trumpas aprašymas:

   Správcem silnice I/4 (ulice Volyňská) je ŘSD ČR Správa České Budějovice Lidická 49/110, 370 44, České Budějovice. Záměrem ŘSD je provést opravu vozovky komunikace. Oprava vozovky bude probíhat na úseku délky 1,8 km a v celé šířce vozovky mezi obrubami/příkopy. Chodníky ani obruby nebudou ve stavbě financované ŘSD dotčeny. Technologie opravy je různá pro intravilán a extravilán. V intravilánu bude vyměněna kompletní vozovka vč. podkladních vrstev. Niveleta nebude navýšena. V extravilánu bude vyměněny stmelené asfaltové vrstvy. Niveleta bude navýšena o 5 cm.
   Město Strakonice je správce a vlastník chodníku, obrubníků a inženýrských sítí v uličním prostoru. Záměrem města je využít stavebního zásahu povrchu vozovky a provést v koordinaci s opravou vozovky i rekonstrukci chodníku, kanalizace + vodovodu a veřejného osvětlení.
   ŘSD objednalo vypracování koordinace staveb, která je předmětem této dokumentace. Hlavní podstatou koordinace je vypracování plánu dopravního řešení během výstavby: způsob omezování dopravy v ulici Volyňská a objízdné trasy.
   Prostorová koordinace je součástí dokumentací jednotlivých staveb. Oprava vozovky je prováděna v rozsahu mezi obrubami a zohledňuje budoucí rozsah chodníku. Rekonstrukce chodníku respektuje průběh inženýrských sítí pod chodníkem. Návrh kanalizace a vodovodu respektuje rozsah chodníku i pozici jízdních pruhů. Kanalizace je navržena v ose jízdního pruhu přilehlého k chodníku, takže druhý jízdní pruh je možno uchovat v provozu. Návrh VO respektuje rozsah chodníku a pozici přípojek kanalizace a vodovodu.
   Časová koordinace staveb byla navržena na jednáních za účasti projektanta, ŘSD, města Strakonice a SÚS Jč Kraje. Bylo dohodnuto, že stavební práce budou probíhat ve dvou stavebních sezonách. V 1. roce proběhne rekonstrukce kanalizace a veřejného osvětlení.
   V následné stavební sezoně (v 2. roce) proběhne rekonstrukce chodníku a oprava vozovky. Výkop pro rekonstrukci kanalizace bude zasypán a po dobu do opravy vozovky bude provizorně zakryt stmelenými asfaltovými vrstvami. Tyto provizorní vrstvy budou odstraněny v rámci opravy vozovky v druhé stavební sezoně. Pokládka provizorních vrstev je součástí rozpočtu stavby Rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Odstranění provizorních vrstev je součástí rozpočtu stavby opravy vozovky.
   Výše uvedený časový průběh je návrhem a nemusí být realizační firmou striktně dodržen. Realizační firma s ohledem na své pracovní prostředky a technologie musí navrhnout vlastní harmonogram prací, který se může od výše uvedeného lišit.

  II.2) Aprašymas:

  II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):

   45233223 Važiuojamosios dalies dangos keitimas
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.