Lenkija-Wieliczka: Parodų įranga

Lenkija-Wieliczka: Parodų įranga


I dalis: Perkančioji organizacija

  I.1) Pavadinimas ir adresai:

   Oficialus pavadinimas: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
   Adresas: ul. Zamkowa 8
   Miestas: Wieliczka
   Pašto kodas: 32-020
   Šalis: Lenkija
   Asmuo ryšiams: Agnieszka Trzepiotowska
   El-paštas: a.trzepiotowska@muzeum.wieliczka.pl
   Interneto adresas (-ai):
   Pagrindinis adresas: http://www.muzeum.wieliczka.pl

II dalis: Objektas

  II.1.1) Pavadinimas:

   WYKONANIE WYSTAWY STAŁEJ „SOLNY KLEJNOT W KORONIE” ZAMEK PÓŁNOCNY – Etap I – postępowanie II
   Nuorodos numeris: DZP-271-04/2022

  II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:

   39154000 Parodų įranga ;

  II.1.3) Sutarties tipas:

   Prekės
;

  II.1.4) Trumpas aprašymas:

   1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Etapu I wystawy stałej wraz ze strefą recepcji turystów w budynku zamku północnego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
   2. Zakres wykonania wystawy pt. „Solny klejnot w koronie” został określony szczegółową dokumentacją wystawy stałej, w skład której wchodzą następujące opracowania:
   2.1. projekt wykonawczy wystawy stałej pt. „Solny klejnot w koronie” w kompleksie zamku żupnego w Wieliczce – rysunki poszczególnych elementów wyposażenia, stanowiący załącznik nr 7A do SWZ,
   2.2. opis projektu wykonawczego wystawy, stanowiący załącznik nr 7B do SWZ,
   2.3. przedmiar, stanowiący załącznik nr 7C do SWZ.
   3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, jego realizacji i sposobu rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zostały zawarte w Dziale III SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) jak również we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

  II.2) Aprašymas:

  II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):

   30200000 Kompiuterinė įranga ir reikmenys
   31000000 Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas
   32342410 Garso aparatūra
   79950000 Parodų, mugių ir kongresų organizavimo paslaugos
   92312000 Meninės paslaugos
   72212190 Mokomosios programinės įrangos kūrimo paslaugos
   39154000 Parodų įranga
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.