Ketvirtadienis, rugsėjo 29 d.

Rumunija-București: Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos

Rumunija-București: Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos


I dalis: Perkančioji organizacija

  I.1) Pavadinimas ir adresai:

   Oficialus pavadinimas: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
   Adresas: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38
   Miestas: Bucuresti
   Pašto kodas: 010873
   Šalis: Rumunija
   Asmuo ryšiams: Toma Mirela-Directia Achizitii
   El-paštas: alin.munteanu@cfr.ro
   Interneto adresas (-ai):
   Pagrindinis adresas: www.cfr.ro
   Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

II dalis: Objektas

  II.1.1) Pavadinimas:

   ,,Servicii de consultanțӑ și supervizare a proiectӑrii și execuției lucrӑrilor” aferente obiectivului de investiții “Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara - Arad” : LOT 1 Caransebeș – Lugoj și LOT 2 Lugoj – Timișoara Est.
   Nuorodos numeris: 17.A/1/184/04.07.2022

  II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:

   71310000 Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos ;

  II.1.3) Sutarties tipas:

   Paslaugos
;

  II.1.4) Trumpas aprašymas:

   Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://www.e-licitatie.ro/pub).
   Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/ informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 22 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
   Entitatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire în a 12-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita.
   Activitatea Contractantului/ Supervizorului este aceea de supervizare, în calitate de „Supervizor”, a proiectării şi execuţiei de lucrări în conformitate cu prevederile HG nr. 1/ 2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
   Contractantul/ Supervizorul va urmări ca Proiectul tehnic să fie elaborat conform regulamentelor legale în vigoare, cu respectarea tuturor etapelor din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
   În cadrul serviciului de consultanţă și supervizare în domeniul managementului execuţiei şi pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii și instalaţii aferentă obiectivului de „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara - Arad”, Contractantul va desfăşura activităţi de coordonare, consultanță și supervizare.
   Lucrările supervizate sunt situate și se vor realiza :
   1. Lot 1 Caransebeș -Lugoj, de la km 474+925 al liniei CF București – Jimbolia (indicativ 100), până la Km 514+504 ;
   2. Lot 2 Lugoj -Timișoara Est, de la km 514+504 al liniei CF București – Jimbolia (indicativ 100), până la km 568+638 .
   Proiectul de modernizare a tronsonului feroviar menționat include:
   • Îmbunătățirea geometriei traseului și sporirea capacității portante a căii pentru a permite circulația trenurilor cu viteza de până la 160 km/h;
   • Modernizarea staţiilor şi haltelor de mişcare de pe această linie, adaptând capacitatea acestora, conform volumului de trafic şi necesităţilor tehnologice;
   • Modernizarea clădirilor staţiilor de călători, incluzând construcţiile pasarelelor şi ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare;
   • Înlocuirea bretelelor şi a traversărilor dublă joncţiune cu schimbătoare de cale simple;
   • Dublarea liniei pe toată lungimea;
   • Înlocuirea de poduri, podeţe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătăţirea terenului de fundare și a terasamentelor;
   • Ridicarea niveletei căii și protecția antierozionala a terasamentului de cale ferată în zonele inundabile;
   • Construcţia drumurilor de întreţinere de-a lungul căii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice);
   • Construcţia a două clădiri de mentenanţă în staţiile Caransebeş şi Timişoara Nord;
   • Montare de panouri fonoabsorbante şi/sau soluţii alternative de reducere a nivelului de zgomot, pe segmentele de cale ferată ce străbat localități;
   • Instalaţii de centralizare electronică noi, în staţii şi introducerea sistemului de siguranţă ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);
   • Modernizarea echipamentului de telecomunicaţii;
   • Înlocuirea echipamentelor linie de contact şi din substaţiile de tracţiune electrică, instalarea unui sistem de control SCADA;
   • Montarea de încălzitoare de macaz pe liniile de primire-expediere, în staţii, în halte de mişcare şi la ramificaţii, pentru a combate efectele înzăpezirii liniei CF.

  II.2) Aprašymas:

  II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):

   71310000 Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.