Ketvirtadienis, rugsėjo 23 d.

Rumunija-Sibiu: Viešojo kelių transporto paslaugos

Rumunija-Sibiu: Viešojo kelių transporto paslaugos


I dalis: Perkančioji organizacija

  I.1) Pavadinimas ir adresai:

   Oficialus pavadinimas: Județul Sibiu
   Adresas: Str. General Gheorghe Magheru nr. 14
   Miestas: Sibiu
   Pašto kodas: 550185
   Šalis: Rumunija
   Asmuo ryšiams: Ganea Radu
   El-paštas: achizitii@cjsibiu.ro
   Interneto adresas (-ai):
   Pagrindinis adresas: www.cjsibiu.ro
   Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

II dalis: Objektas

  II.1.1) Pavadinimas:

   Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competenţă a județului Sibiu
   Nuorodos numeris: 4406223_2021_PAAPD1306841

  II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:

   60112000 Viešojo kelių transporto paslaugos ;

  II.1.3) Sutarties tipas:

   Paslaugos
;

  II.1.4) Trumpas aprašymas:

   Obiectul prezentului Contract îl constituie delegarea sarcinilor şi responsabilităţilor către Operator/Operatori cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului public de transport pe raza administrativ-teritorială a Judeţului Sibiu, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura de transport aferentă serviciului. Serviciul cuprinde un număr de 53 de trasee structurate pe 13 grupe, după cum urmează:
   Lot 1: Grupa 01 – 6 trasee:
   Traseu 001– SIBIU - CRISTIAN
   Traseu 002– SIBIU - MIERCUREA SIBIULUI
   Traseu 003– SIBIU - ORLAT - GURA RÎULUI
   Traseu 004– SIBIU - ORLAT
   Traseu 005– SIBIU - ROD – JINA
   Traseu 006 – SIBIU - POPLACA
   Lot 2: Grupa 02 – 1 traseu:
   Traseu 007 – SIBIU - RĂŞINARI
   Lot 3: Grupa 03 – 4 trasee:
   Traseu 008 – SIBIU - CAŞOLŢ - NOU
   Traseu 009 – SIBIU - DAIA - VURPĂR
   Traseu 010 – SIBIU - ALŢÎNA - GHIJASA DE SUS
   Traseu 011 – SIBIU - MARPOD - AGNITA
   Lot 4: Grupa 04 – 3 trasee:
   Traseu 012 – SIBIU - ŞURA MARE- HAMBA
   Traseu 013 - SIBIU - RUŞI - VESEUD
   Traseu 014 – SIBIU - MEDIAŞ
   Lot 5: Grupa 05 – 6 trasee:
   Traseu 015 – SIBIU - PORUMBACU DE JOS - PORUMBACU DE SUS
   Traseu 016 – SIBIU - RACOVIŢA - SEBEŞU DE SUS
   Traseu 017 – SIBIU - ARPAŞU DE JOS
   Traseu 018 – SIBIU - CÂRŢA - BRUIU
   Traseu 019 – SIBIU - SCOREIU - CÎRŢIŞOARA
   Traseu 020 – SIBIU - AVRIG - MÂRŞA
   Lot 6: Grupa 06 – 5 trasee:
   Traseu 021 – SIBIU - VEŞTEM - SIBIU
   Traseu 022 – SIBIU - TĂLMACIU - BOIŢA
   Traseu 023 – SIBIU - TURNU ROŞU - SEBEŞU DE JOS
   Traseu 024 – SIBIU - CISNĂDIE - SĂDUREL
   Traseu 025 – SIBIU - ŞELIMBĂR - CISNĂDIOARA
   Lot 7: Grupa 07 – 3 trasee
   Traseu 026 – SIBIU - LOAMNEŞ
   Traseu 027 – SIBIU - MÎNDRA - PĂUCA
   Traseu 028 – SIBIU - OCNA SIBIULUI - TOPÂRCEA
   Lot 8: Grupa 8 – 3 trasee:
   Traseu 029 – MEDIAŞ - BAZNA BĂI -BOIAN
   Traseu 030 – MEDIAŞ - BLĂJEL - VELŢ
   Traseu 031 – MEDIAŞ - BLĂJEL
   Lot 9: Grupa 9 – 5 trasee:
   Traseu 032 - MEDIAŞ - BUZD - BRATEIU
   Traseu 033 - MEDIAŢ - BRATEIU - GIACĂŞ
   Traseu 034 - MEDIAŞ - BRATEIU - AŢEL
   Traseu 035 - MEDIAŞ - BIERTAN - RICHIŞ
   Traseu 036 - MEDIAŞ - LASLEA - NOU SĂSESC
   Lot 10: Grupa 10 – 3 trasee:
   Traseu 037 - MEDIAŞ - HOGHILAG - VALCHID
   Traseu 038 - MEDIAŞ - DÎRLOS - CURCIU
   Traseu 039 - MEDIAŞ - DUMBRĂVENI
   Lot 11: Grupa 11 – 6 trasee:
   Traseu 040 – MEDIAŞ - MICĂSASA
   Traseu 041 – MEDIAŞ - ŞEICA MARE - METIŞ
   Traseu 042– MEDIAŞ - SEICA MICĂ - ŞOROŞTIN
   Traseu 043 – MEDIAŞ - TÂRNAVA SAT
   Traseu 044 – MEDIAŞ - VALEA VIILOR - MOTIŞ
   Traseu 045 – MEDIAŞ - TÎRNAVA - COPŞA MICĂ
   Lot 12: Grupa 12 – 4 trasee:
   Traseu 046 – MEDIAŞ - ALMA VII
   Traseu 047 - MEDIAŞ - MOŞNA - AGNITA
   Traseu 048 - AGNITA - PELIŞOR - ZLAGNA
   Traseu 049 - AGNITA - BÂRGHIŞ - APOŞ
   Lot 13: Grupa 13 – 4 trasee:
   Traseu 050 - AGNITA - NETUŞ - ŢELINE
   Traseu 051 - AGNITA - DEALU FRUMOS - MERGHINDEAL
   Traseu 052 - AGNITA - IACOBENI - MOVILE
   Traseu 053 - AGNITA - CHIRPĂR - SĂSĂUŞ
   Entitatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a suplimenta, în condiţiile legislaţiei din materia achiziţiilor sectoriale, cantitatea serviciilor, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în situaţia în care devine necesară prelungirea de trasee, introducerea de curse suplimentare sau noi staţii. La fiecare lot se ia în considerare posibilitatea modificării contractului cu maxim 10 % a rulajului estimat, în conformitate cu art.14 si art. 241 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile și completările ulterioare, art.17(1) lit.c) și art.27(1)lit.a) din Legea 92/2007 cu modificarile și completările ulterioare. NOTĂ: Numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor până când Ofertanţii pot solicita clarificări: 17 zile. Numărul de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a Ofertelor la care Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet la toate solicitările de clarificări şi/sau informaţii suplimentare primite de la operatorii economici interesaţi: 11 zile. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

  II.2) Aprašymas:

  II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):

   60112000 Viešojo kelių transporto paslaugos
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.