Žuvinto biosferos rezervato direkcijos direktorius (įstaigos vadovas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 46683
Skelbimo data: 2021-03-19
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Žuvinto biosferos rezervato direkcijos direktorius (įstaigos vadovas)
Pareiginės algos koeficientas: 16.20
Darbo vieta (miestas): Alytus
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO DIREKCIJOS
DIREKTORIUS (TAIKOMA ĮSTAIGOS VADOVUI, KAI ĮSTAIGA VEIKIA NE VISOJE VALSTYBĖS TERITORIJOJE)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – II pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

3. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
4. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
5. Jei įstaiga turi pavaldžių įstaigų, valdo tiesiogiai pavaldžių įstaigų funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
6. Vadovauja įstaigai.
7. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
8. Valdo įstaigos išteklius.
9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

10. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
10.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
10.2. studijų kryptis – biologija (arba);
10.3. studijų kryptis – ekologija (arba);
10.4. studijų kryptis – miškininkystė (arba);
10.5. studijų kryptis – gamtinė geografija (arba);
10.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai.
arba:
10.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
10.8. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
10.9. darbo patirtis srityje – 3 metai;
10.10. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai.
11. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
11.1. kalba - vokiečių arba prancūzų arba anglų;
11.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
12. Transporto priemonių pažymėjimai:
12.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

13. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
13.1. vertės visuomenei kūrimas - 5 lygis;
13.2. organizuotumas - 5 lygis;
13.3. patikimumas ir atsakingumas - 5 lygis;
13.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
13.5. komunikacija - 5 lygis.
14. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
14.1. strateginis požiūris - 5 lygis;
14.2. veiklos valdymas - 5 lygis;
14.3. lyderystė - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Patarėjas
Vardas, Pavardė: Alma Markevičienė
Telefonas: 8 5 2196806;8 672 89741
El. paštas: alma.markeviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.