Žmogiškųjų išteklių skyriaus žmogiškųjų išteklių vadybininkas

Skelbimo nr.: 58805
Skelbimo data: 2019-06-06
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Pareigos: Žmogiškųjų išteklių skyriaus žmogiškųjų išteklių vadybininkas
Pareigybės aprašymas:

Darbo pobūdis:

 • rengti personalo dokumentus, susijusius su įdarbinimu, atleidimu iš darbo, darbo santykių pasikeitimais;
 • rengti įsakymus personalo, kvalifikacijos tobulinimo, atostogų ir komandiruočių klausimais;
 • organizuoti Turto banko atrankas / konkursus ir atlikti kandidatų į darbuotojus atrankas / konkursus;
 • inicijuoti su skyriaus veikla susijusius viešuosius pirkimus;
 • rengti pranešimus personalo klausimais ir juos talpinti į Turto banko intraneto naujienas;
 • identifikuoti personalo mokymų poreikį ir organizuoti personalo ugdymą;
 • rengti su personalo administravimu ir Turto banko struktūra susijusių dokumentų, teikiamų Turto banko valdybai, projektus;
 • teikti pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • pildyti Turto banko struktūrinių padalinių darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo laiko proporcijas;
 • analizuoti personalo duomenis ir rodiklius ir rengti ataskaitas personalo klausimais;
 • kontroliuoti, kaip Turto banke laikomasi darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų ir Turto banko vidaus teisės aktų personalo klausimais;
 • konsultuoti Turto banko darbuotojus darbo teisės ir darbo santykių administravimo klausimais.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas socialinių mokslų srities išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis personalo administravimo srityje;
 • darbo patirtis su personalo sistemomis;
 • geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Privalumai:

 • darbo patirtis su personalo, darbo užmokesčio ir laiko valdymo sistema „Bonus“;
 • darbo patirtis personalo atrankų srityje;
 • darbo patirtis viešųjų pirkimų srityje;
 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Telefonas: 8 5 278 0942
El. paštas: jolita.grieze@turtas.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.