Vilniaus departamento Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56222
Skelbimo data: 2023-05-30
Skelbimas galioja iki: 2023-06-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Vilniaus departamento Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,581.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) – kompetentinga Vyriausybės institucija, vykdanti valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę, ūkinių gyvūnų veislininkystės priežiūrą ir kontrolę visoje šalies teritorijoje.
Mes siūlomę:
darbo patirtį didelėje organizacijoje;
naujai priimto darbuotojo apmokymą, siekiant padėti jam kuo greičiau ir sėkmingiau adaptuotis VMVT;
kvalifikacijos kėlimą;
karjeros galimybes;
ilgesnes kasmetines atostogas;
priedą už valstybės stažą.

Kontaktinis asmuo: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Olga Skripkauskienė, tel. (8 5) 249 1643, el. p. olga.skripkauskiene@vmvt.lt
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VILNIAUS DEPARTAMENTO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (7)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. administracinių paslaugų teikimas;
4.2. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. gyvūnų apskaitos, ženklinimo ir identifikavimo, pašarų ir jų priedų, šalutinių gyvūninių produktų valstybinė veterinarinė kontrolė.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. veterinarinių dokumentų išdavimas;
6.2. gyvūnų gerovės ir apsaugos reikalavimų įgyvendinimo kontrolė.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
12. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
15. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
16. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
17. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
18. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
19. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
22. Taiko administracinio poveikio priemones..
23. Suveda vykdomos valstybinės kontrolės duomenis į atitinkamas informacines sistemas / bazes / registrus ir rengia / koordinuoja ataskaitų, išvadų, kitų dokumentų rengimą..
24. Įgyvendina savo veikloje Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kokybės sistemos dokumentuose nustatytas procedūras; bendradarbiauja su kitomis institucijomis..
25. Su kitu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotoju dalyvauja valstybinės veterinarinės kontrolės patikrinimuose; vairuoja tarnybinį automobilį, vykdydamas pavestas funkcijas..
26. Vykdo gyvūnų laikymo vietų registravimo ir laikomų ūkinių gyvūnų apskaitos ir ženklinimo kontrolę, ima mėginius vykdo trūkumų šalinimo kontrolę, gyvūnų registravimo ir ženklinimo tikrinimą gyvulių skerdyklose, vykdo bendrųjų ir specialiųjų gyvūnų gerovės reikalavimų kontrolę..
27. Pagal kompetenciją pavaduoja vyriausiąjį specialistą, kitą vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-inspektorių, jiems nesant..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.2. studijų kryptis – veterinarija (arba);
28.3. studijų kryptis – biologija (arba);
28.4. studijų kryptis – gyvulininkystė (arba);
arba:
28.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.6. darbo patirties sritis – veterinarijos srities patirtis;
28.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;
29. Transporto priemonių pažymėjimai:
29.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

30. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
30.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
30.2. organizuotumas - 3 lygis;
30.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
30.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
30.5. komunikacija - 3 lygis.
31. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
31.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
31.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis;
31.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Specialistas
Vardas, Pavardė: Arūnas Bulota
Telefonas: +37052196829; +37067285830
El. paštas: arunas.bulota@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.