Vidaus auditorius (bazinis darbo užmokestis nuo 1950 Eur (bruto)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 62188
Skelbimo data: 2019-12-19
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Vidaus auditorius (bazinis darbo užmokestis nuo 1950 Eur (bruto)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
Vidaus audito skyriaus vidaus auditoriaus (-ės) pareigybė (neterminuota darbo sutartis)

Darbo pobūdis:
• siekiant įvertinti Turto banko vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą ir rizikos valdymą, atlikti vidaus auditą atsižvelgiant į vidaus audito objektą:
• tikrinti ir vertinti Turto banko sukurtas vidaus kontrolės procedūras, tikrinti ar laikomasi Turto banko strateginių arba kitų veiklos planų, procedūrų, įstatymų, kitų teisės aktų ir sutarčių, turinčių įtakos jo veiklai;
• tikrinti ar informacija apie Turto banko finansinę ir ūkinę veiklą yra patikima bei išsami ir vertinti būdus, kaip renkama, analizuojama, klasifikuojama ir skelbiama tokia informacija;
• tikrinti ir vertinti ar valstybės turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama taupiai ir racionaliai pagal teisės aktus ir sutartis;
• tikrinti ir vertinti procedūras, taikomas Turto banko valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto bei informacijos apsaugai, prireikus tikrinti ar toks turtas egzistuoja;
• rengti ir pasirašyti vidaus audito ataskaitas;
• teikti skyriaus vadovui vidaus audito ataskaitas ir rekomendacijas, siekiant sustiprinti vidaus kontrolės procedūras ir rizikos valdymą Turto banke;
• informuoti skyriaus vadovą apie vidaus audito metu nustatytus pažeidimus, siekiant, kad būtų laiku imtasi priemonių jiems pašalinti;
• atlikti vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną skyriaus vadovo pavedimu, siekiant nustatyti, kaip vykdomos rekomendacijos ar gerinama padėtis audituotame objekte.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
• aukštasis universitetinis ar jam prilygintas socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės, viešojo administravimo ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimas;
• ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis audito arba vidaus audito srityje;
• geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių vidaus auditą, vidaus auditorių profesinės etikos principus ir normas, viešąjį administravimą, biudžeto sandarą, strateginį planavimą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, apskaitą ir atskaitomybę, programų vertinimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
• gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai organizuoti savo darbą, priimti sprendimus savo kompetencijos ribose;
• geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
• vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
• iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 278 0900
El. paštas: info@turtas.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.