Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamento Vyriausiasis specialistas-maisto produktų inspektorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56121
Skelbimo data: 2023-05-19
Skelbimas galioja iki: 2023-06-02
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamento Vyriausiasis specialistas-maisto produktų inspektorius (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,581.00
Darbo vieta (miestas): Tauragė
Informacija apie įstaigą: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) – kompetentinga Vyriausybės institucija, vykdanti valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę, ūkinių gyvūnų veislininkystės priežiūrą ir kontrolę visoje šalies teritorijoje.
Mes siūlome:
• darbo patirtį didelėje organizacijoje
• naujai priimto darbuotojo apmokymą, siekiant padėti jam kuo greičiau ir sėkmingiau adaptuotis VMVT
• kvalifikacijos kėlimą
• karjeros galimybes
• ilgesnes kasmetines atostogas
• priedą už valstybės stažą
Kontaktinis asmuo: VMVT Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Olga Skripkauskienė,
tel. Nr. (8 5) 2491643, e. pašto adresas olga.skripkauskiene@vmvt.
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS TAURAGĖS DEPARTAMENTO
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS-MAISTO PRODUKTŲ INSPEKTORIUS (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. maisto, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų, vartotojų interesų apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo valstybinė maisto kontrolė.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. veterinarinių dokumentų išdavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
12. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
15. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
16. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
17. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
19. Vykdo alkoholio produktų atitikties ir Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę; taiko administracinio poveikio priemones..
20. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo kontrolinius pirkimus; pagal kompetenciją kartu su kitomis įstaigomis, institucijomis dalyvauja patikrinimuose, vairuoja tarnybinį automobilį, vykdydamas pavestas funkcijas..
21. Dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe..
22. Suveda vykdomos valstybinės kontrolės duomenis į atitinkamas informacines sistemas/bazes/registrus; rengia/koordinuoja ataskaitų, išvadų, kitų dokumentų rengimą..
23. Įgyvendina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kokybės sistemos dokumentuose nustatytas procedūras..
24. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą departamento vyriausiąjį specialistą-maisto produktų inspektorių, vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-inspektorių, vyriausiąjį specialistą, jų nesant..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – veterinarija (arba).
25.3. studijų kryptis – maisto technologijos (arba).
25.4. studijų kryptis – maisto studijos (arba).
25.5. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba).
26. Transporto priemonių pažymėjimai:
26.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
27.2. organizuotumas - 3 lygis;
27.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
27.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
27.5. komunikacija - 3 lygis.
28. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
28.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis;
28.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Gražina Čekolytė
Telefonas: +37052196830; +37067286453
El. paštas: grazina.cekolyte@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.