Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės departamento Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56157
Skelbimo data: 2023-05-23
Skelbimas galioja iki: 2023-06-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės departamento Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,581.00
Darbo vieta (miestas): Marijampolė
Informacija apie įstaigą: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) – kompetentinga Vyriausybės institucija, vykdanti valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę, ūkinių gyvūnų veislininkystės priežiūrą ir kontrolę visoje šalies teritorijoje.
Mes siūlome:
• darbo patirtį didelėje organizacijoje
• naujai priimto darbuotojo apmokymą, siekiant padėti jam kuo greičiau ir sėkmingiau adaptuotis VMVT
• kvalifikacijos kėlimą
• karjeros galimybes
• ilgesnes kasmetines atostogas
• priedą už valstybės stažą

Kontaktinis asmuo: VMVT Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Vaitkūnienė,
tel. Nr. (8 5) 236 0105, e. pašto adresas sigita.vaitkuniene@vmvt.lt
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS MARIJAMPOLĖS DEPARTAMENTO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (1)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kokybės politikos ir jos tikslų įgyvendinimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Veterinarijos, gyvūnų gerovės, pašarų ir jų priedų, ūkinių gyvūnų veislininkystės, maisto valstybinės kontrolės planavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
11. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
13. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
14. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
15. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
16. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
17. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
19. . Koordinuoja kokybės vadybos sistemos diegimą VMVT Marijampolės departamente ir departamentui pavaldžiuose skyriuose pagal teisės aktų nuostatas ir užtikrina, kad visa jų veikla būtų vykdoma pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus.
20. Vykdo VMVT kokybės vadybos sistemoje nustatytų sričių efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą (verifikavimą), imasi priemonių nustatytų neatitikčių šalinimui.
21. Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja patikrinimuose; vairuoja tarnybinį automobilį vykdamas į patikrinimus.
22. Pagal kompetenciją atstovauja VMVT Marijampolės departamentą kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose.
23. Pavaduoja pagal kompetenciją kitą vyriausiąjį specialistą, jo nesant.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. studijų kryptis – teisė (arba).
24.3. studijų kryptis – maisto technologijos (arba).
24.4. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba).
24.5. studijų kryptis – maisto studijos (arba).
25. Transporto priemonių pažymėjimai:
25.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
26.2. organizuotumas - 3 lygis;
26.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
26.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
26.5. komunikacija - 3 lygis.
27. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
27.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Karolina Aleknaitė
Telefonas: +37052718922; +37068497883
El. paštas: karolina.aleknaite@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.