Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 10433
Skelbimo data: 2022-01-13
Skelbimas galioja iki: 2022-01-20
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 9.10
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,647.10
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Kodėl verta ateiti pas mus:

· dinamiškas, nemonotoniškas darbas – nuobodžiauti tikrai neteks;
· draugiškas kolektyvas – kaip rodo nuolat atliekami mūsų įstaigos vidinio klimato tyrimai, darbuotojai savo santykius su kolegomis ir vadovais vertina ypač gerai;
· savo darbui atsidavusi komanda – čia rasi žmones, kurie mato savo darbo prasmę ir siekia juo sukurti kuo daugiau vertės įstaigoms, pretendentams ir visai Lietuvos valstybės tarnybai;
· galimybė mokytis – nuolat rengiame vidinius mokymus, siunčiame į išorinius mokymus, o labiau patyrę kolegos savo žinių tikrai nelaiko stalčiuje – mielai dalijasi ir moko;
· galimybė realizuoti savo idėjas – pas mus už iniciatyvą tikrai nebaudžiama, visos idėjos, visi pasiūlymai labai laukiami;
· iš dalies nuotolinis darbas – dalį laiko dirbame namuose. Ko mes ypač tikimės:

Kad domiesi personalo atrankos, valstybės tarnybos ir žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais. Norėtum dar ko nors paklausti? Drąsiai skambink arba rašyk skelbime nurodytu kontaktu.
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VADOVŲ ATRANKOS IR PLANAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. administracinių paslaugų teikimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas;
4.2. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. įstaigų vadovų, pavaduotojų ir padalinių vadovų centralizuoti konkursai (atrankos)..
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Įstaigų vadovų, pavaduotojų ir padalinių vadovų centralizuoti konkursai (atrankos);
6.2. centralizuoti konkursai (atrankos).

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
11. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
13. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
14. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
15. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
16. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
17. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
18. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
19. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
21. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
22. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
24. Atlieka pretendentų į įstaigos vadovo pareigas kompleksinio vertinimo procedūras ir rengia pretendentų į įstaigos vadovo pareigas vertinimo ataskaitą/išvadą.
25. vertina pateiktų pareigybių, į kurias skelbiami vadovų konkursai (atrankos), aprašymų atitiktį teisės aktų reikalavimams bei vykdo priskirtų vadovų konkursų (atrankų) procedūras.
26. Rengia bendrųjų, vadybinių ir lyderystės kompetencijų tikrinimui skirtas užduotis.
27. Vertina konkursų ir atrankų rodiklius, jų dinamiką, galimas kaitos priežastis.
28. Dalyvauja konkursų (atrankų) komisijų darbe.
29. analizuoja, vertina užsienio šalių, tarptautinių organizacijų gerąją praktiką bei naujoves atrankos srityje..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

30. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
30.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
30.2. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);
30.3. studijų kryptis – psichologija (arba);
arba:
30.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
30.5. darbo patirties sritis – vadovų atrankos patirtis;
30.6. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

31. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
31.1. komunikacija - 4 lygis;
31.2. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
31.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
31.4. organizuotumas - 3 lygis;
31.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
32. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
32.1. konfliktų valdymas - 3 lygis;
32.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis;
32.3. informacijos valdymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Nenustatyta;
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Administravimo skyriaus Patarėjas
Vardas, Pavardė: Gintarė Gužauskaitė
Telefonas: +37052717381
El. paštas: gintare.guzauskaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2022-01-20
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.