Turto valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (biudžeto planavimas) (bazinis darbo užmokestis 1100 Eur (neto)

Skelbimo nr.: 60539
Skelbimo data: 2019-09-17
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Pareigos: Turto valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (biudžeto planavimas) (bazinis darbo užmokestis 1100 Eur (neto)
Pareigybės aprašymas:

Darbo pobūdis:

 • teikti siūlymus skyriaus regionų grupių darbuotojams dėl biudžeto planavimui bei inicijavimui reikalingos informacijos kaupimo ir sisteminimo;
 • užtikrinti duomenų bei informacijos turto valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje savalaikį kaupimą;
 • kontroliuoti departamento biudžeto planavimo bei rengimo procesą;
 • kaupti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti turto administravimo, priežiūros bei kitų skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingų paslaugų įsigijimui suplanuotų lėšų įsisavinimą;
 • atsakyti už departamento biudžeto plano savalaikį parengimą bei jo vykdymą, teikti siūlymus dėl jo pakeitimo bei papildymo;
 • atlikti grupių biudžeto sudarymo tikslingumo bei išlaidų analizę, apibendrinti duomenis, teikti išvadas bei siūlymus dėl veiklos gerinimo;
 • išanalizuoti bei apibendrinti turto valdymo ir apskaitos informacinės sistemos išryškėjusius trūkumus ir teikti pasiūlymus dėl jos tobulinimo bei procesų optimizavimo;
 • kontroliuoti ir užtikrinti veiklos matavimo rodiklių įgyvendinimą, ataskaitų formavimą;
 • atlikti departamento funkcijoms vykdyti reikalingų biudžeto planavimo procesų, vidinių tvarkų analizę, inicijuoti jų atnaujinimą, siekiant skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų planavimo procesų gerinimo;
 • rengti departamento funkcijoms vykdyti reikalingo veiklos planavimo proceso kokybės standartus bei užtikrinti šių standartų taikymą planuojant departamento veiklą;
 • vykdyti grupių veiklos matavimo rodiklių bei biudžeto rengimo procesų stebėseną, teikti siūlymus skyriaus vadovui dėl šių procesų gerinimo;
 • rengti kaštų perskirstymo klientams metodikas, tvarkas, kokybės standartus bei užtikrinti šių standartų įgyvendinimą;
 • teikti pagalbą departamento, skyriaus, grupių darbuotojams rengiant biudžeto planavimo dokumentus;
 • teikti konsultacijas grupių darbuotojams biudžeto planavimo bei veiklos planavimo ir analizės klausimais;
 • pagal kompetenciją dalyvauti nustatant ir vertinant departamento veiklos rizikas, teikti siūlymus dėl rizikų valdymo priemonių taikymo;
 • dalyvauti rengiant departamento veiklos efektyvumo nustatymo principus ir įrankius bei užtikrinti jų įgyvendinimą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis biudžeto planavimo ar lėšų panaudojimo srityje;
 • geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžeto planavimą, mokesčius bei buhalterinę apskaitą išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Privalumai:

 • darbo patirtis, susijusi su sąskaitų faktūrų ir / ar kitų mokėjimų dokumentų administravimu;
 • apskaitos proceso išmanymas;
 • informacinių sistemų kūrimo, diegimo bei valdymo principų išmanymas.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Telefonas: 5 2780912
El. paštas: jurgita.dunauskiene@turtas.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.