Turto valdymo departamento direktorius

Skelbimo nr.: 58541
Skelbimo data: 2019-05-23
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Pareigos: Turto valdymo departamento direktorius
Pareigybės aprašymas:

Darbo pobūdis:

 • planuoti, organizuoti ir vadovauti departamento darbui;
 • užtikrinti departamento vidinės kontrolės sistemos veikimą;
 • atlikti departamento darbinės veiklos, funkcijų operatyvinę vykdymo kontrolę ir priežiūrą;
 • planuoti, organizuoti, kontroliuoti departamento biudžeto sudarymą ir kontroliuoti jo vykdymą;
 • kaupti informaciją apie valdomą valstybės nekilnojamąjį turtą, nagrinėti valstybės turto valdytojų ir kitų institucijų bei asmenų poreikius ir siūlymus dėl valstybės nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo, imtis visų priemonių savo kompetencijos ribose ir teikti siūlymus Turto banko generaliniam direktoriui, Turto banko valdybai ir (ar) generalinio direktoriaus pavaduotojui veiklai dėl maksimaliai efektyvaus valstybės nekilnojamo turto valdymo įgyvendinimo;
 • inicijuoti ir dalyvauti rengiant susitarimus su Turto banko partneriais ir klientais;
 • inicijuoti ir teikti siūlymus Turto banko generaliniam direktoriui ir (ar) generalinio direktoriaus pavaduotojui veiklai dėl paslaugų įsigijimo, reikalingų Turto banko valdomam nekilnojamajam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti;
 • rengti informaciją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, teikti reikiamą informaciją kitiems Turto banko struktūriniams padaliniams, Turto banko generaliniam direktoriui ir (ar) generalinio direktoriaus pavaduotojui veiklai departamento veiklos klausimais;
 • teikti siūlymus dėl valstybės nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo, su tuo susijusių procedūrų, Turto banke vidaus teisės aktų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų rengimo;
 • tinkamai atstovauti Turto banką, nustatyta tvarka vykdyti valstybės nekilnojamojo turto valdytojo ir naudotojo funkcijas, nustatytas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Teritorijų planavimo, Statybos įstatyme, Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatyme, Turto banko įstatuose ir kituose teisės aktuose;
 • Turto banko generaliniam direktoriui įgaliojus, priimti sprendimus savo kompetencijos ribose ir pasirašyti atitinkamus Turto banko dokumentus;
 • Turto banke nustatyta tvarka planuoti Departamento funkcijoms vykdyti reikalingus viešuosius pirkimus;
 • kontroliuoti Turto banko pajamų ir sąnaudų planavimo realumą, kuris yra susijęs su departamentui priskirtomis veiklomis, ir pajamų ir išlaidų sąmatos bei užduočių vykdymą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas technologijų ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 2 metų vadovaujamojo darbo patirtis;
 • ne mažesnė kaip 3 metų patirtis nekilnojamojo turto ar klientų aptarnavimo organizavimo srityse;
 • būti susipažinusiam su Turto banko veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei išmanyti valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą reglamentuojančius teisės aktus;
 • strateginio planavimo žinių bei strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo įgūdžiai.

Privalumai:

 • nekilnojamojo turto vystymo ar valdymo žinios, darbo nekilnojamojo turto priežiūros paslaugas teikiančiose įmonėse patirtis;
 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu kaip B2 lygiu);
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Telefonas: 8 5 278 0900
El. paštas: info@turtas.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.