Turto strategijos ir plėtros departamento direktorius

Skelbimo nr.: 58629
Skelbimo data: 2019-05-29
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Pareigos: Turto strategijos ir plėtros departamento direktorius
Pareigybės aprašymas:

Darbo pobūdis:

 • planuoti, organizuoti ir vadovauti departamento darbui;
 • užtikrinti departamento vidinės kontrolės sistemos veikimą;
 • koordinuoti Turto bankui patikėjimo teise valdyti perduoto nekilnojamojo turto strategijų rengimą;
 • vertinti Turto banko perimto patikėjimo teise valdyti administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto naudojimo efektyvumą pagal teisės aktų nustatytus rodiklius ir normatyvus bei teikti pasiūlymus dėl valstybės administracinės paskirties nekilnojamojo turto efektyvumo rodiklių ir normatyvų tobulinimo;
 • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu alternatyvų ir jų kaštų bei naudos analizės įvertinimus;
 • analizuoti ir teikti Valstybinių kompetencijų departamentui pasiūlymus dėl valstybės institucijų valdomų administracinių pastatų perdavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui;
 • analizuoti valstybės turto valdytojų pateiktus siūlymus dėl valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo ir statybos projektų;
 • organizuoti užsakovo funkcijų, įgyvendinant valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo ir statybos projektus, vykdymą;
 • organizuoti valstybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir su jo valdymu, naudojimu ir disponavimu susijusių dokumentų iš valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, savivaldybių bei kitų juridinių asmenų perėmimą;
 • atlikti departamento darbinės veiklos, funkcijų operatyvinę vykdymo kontrolę ir priežiūrą;
 • planuoti, organizuoti, kontroliuoti departamento biudžeto sudarymą, kontroliuoti jo vykdymą;
 • užtikrinti informacijos pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Turto banko valdybai, Turto banko generaliniam direktoriui arba jį pavaduojančiam darbuotojui, departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
 • Turto banko generalinio direktoriaus arba jį pavaduojančio darbuotojo pavedimu atstovauti Turto bankui susitikimuose, darbo grupėse, komisijose svarstant departamento kompetencijai priskirtus klausimus;
 • Turto banko generaliniam direktoriui įgaliojus, priimti sprendimus savo kompetencijos ribose ir pasirašyti atitinkamus Turto banko dokumentus;
 • Turto banke nustatyta tvarka planuoti departamento funkcijoms vykdyti reikalingus viešuosius pirkimus;
 • kontroliuoti Turto banko pajamų ir sąnaudų planavimo realumą, kuris yra susijęs su departamentui priskirtomis veiklomis ir pajamų, ir išlaidų sąmatos bei užduočių vykdymą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas teisės, ekonomikos, finansų studijų srities išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 2 metų vadovaujamojo darbo patirtis;
 • ne mažesnė kaip 3 metų patirtis nekilnojamojo turto valdymo, projektų vystymo ar strateginio planavimo srityse;
 • būti susipažinusiam su Turto banko veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei išmanyti valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą reglamentuojančius teisės aktus;
 • strateginio planavimo žinių bei strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo įgūdžiai.

Privalumai:

 • nekilnojamojo turto vystymo žinios, darbo nekilnojamojo turto priežiūros paslaugas teikiančiose įmonėse patirtis;
 • LEAN principų ir įrankių išmanymas;
 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu kaip B2 lygiu);
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Telefonas: 8 5 278 0942
El. paštas: jolita.grieze@turtas.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.