Turto pardavimų skyriaus vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 67086
Skelbimo data: 2020-10-14
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybės įmonė Turto bankas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Pareigos: Turto pardavimų skyriaus vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

Darbo pobūdis:

 • organizuoja Skyriaus darbą taip, kad Skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos būtų atliekamos laiku ir kokybiškai;
 • atlieka Skyriaus darbinės veiklos, funkcijų operatyvinę vykdymo kontrolę ir priežiūrą;
 • užtikrina Skyriaus vidinės kontrolės sistemos veikimą;
 • planuoja, organizuoja, kontroliuoja Skyriaus biudžeto sudarymą ir kontroliuoja jo vykdymą;
 • užtikrina Skyriaus kompetencijai priskirto turto statistinę-informacinę apskaitą, valdymą ir kontrolę, užtikrina vykdomos veiklos procedūrų atliekamų veiksmų įvedimą į Skyriaus informacinę sistemą;
 • koordinuoja ataskaitų apie valstybės nekilnojamojo turto pardavimus rengimą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Turto banko, Departamento strateginius veiklos planus bei jų įgyvendinimo ataskaitas;
 • organizuoja ir kontroliuoja parduodamo nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitų ir energinio sertifikavimo ataskaitų rengimą, kitų reikiamų nekilnojamojo turto parengimo pardavimui veiksmų įgyvendinimą, inicijuoja viešuosius pirkimus skyriaus funkcijoms vykdyti;
 • nagrinėja Turto bankui adresuotus ir Skyriui išnagrinėti nukreiptus juridinių ir fizinių asmenų skundus, pareiškimus, pasiūlymus ar prašymus bei ruošia į juos atsakymų ar išvadų projektus;
 • saugo su Skyriaus veikla susijusių dokumentų originalus bei nustatytais terminais ir tvarka perduoda šiuos dokumentus saugoti Turto banko archyvui;
 • inicijuoja su Skyriaus veikla susijusius viešuosius pirkimus;
 • kontroliuoja viešųjų pirkimų sutarčių, susijusių su Skyriui priskirtomis funkcijomis, vykdymą;
 • Turto banko generalinio direktoriaus, Departamento direktoriaus nurodymu dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • rengia medžiagą Turto banko valdybos posėdžiams;
 • rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu Skyriaus darbuotojams, taip pat jų kvalifikacijos kėlimu, atestavimu, teikia Turto banko generaliniam direktoriui ir (ar) Turto banko generalinio direktoriaus pavaduotojui veiklai, Departamento direktoriui ir (ar) Departamento direktoriaus pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo tobulinimo, Skyriaus darbuotojų skatinimo ar atsakomybės taikymo;
 • Turto banko generalinio direktoriaus, Turto banko generalinio direktoriaus pavaduotojo veiklai, Departamento direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavaduotojo nurodymu vykdo kitas su jo specialybe, kvalifikacija, darbu ir pareigomis tiesiogiai susijusias funkcijas;
 • nesant Departamento direktoriaus pavaduotojui, pavaduoja Departamento direktorių jo atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo ir kitais atvejais.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtis;
 • ne mažesnė kaip 3 metų patirtis nekilnojamojo turto pardavimų srityse;
 • puikūs derybų ir pardavimų įgūdžiai;
 • nekilnojamojo turto rinkos išmanymas;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, savarankiškai priimti sprendimus ir tinkamai parinkti metodus problemoms spręsti;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • geros anglų ar rusų kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu);
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Informacija apie įstaigą: Darbo užmokestis nuo 2646 Eur (bruto)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 278 0900
El. paštas: info@turtas.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.