Trečiadienis, lapkričio 25 d.

Turto pardavimų skyriaus projektų vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 67090
Skelbimo data: 2020-10-14
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybės įmonė Turto bankas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Pareigos: Turto pardavimų skyriaus projektų vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

Darbo pobūdis:

 • teikia siūlymus ir išvadas dėl valstybės nekilnojamojo turto, siūlomo įrašyti į viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašų projektus;
 • rengia pardavimų planus dėl valstybės nekilnojamojo turto pardavimo;
 • inicijuoja ir organizuoja jam priskirto parduodamo turto pardavimą;
 • inicijuoja ir organizuoja parduodamo turto nepriklausomą vertinimą, tikrina atliktų vertinimo paslaugų kokybę, energetinį sertifikavimą, kitus parengimo pardavimui veiksmus;
 • rengia parduodamo turto individualias pardavimo strategijas;
 • analizuoja nekilnojamojo turto rinką, atlieka pirkėjų elgsenos monitoringą, vertina ir analizuoja pardavimų rezultatus;
 • rengia duomenis Turto banko ir Pardavimų departamento (toliaus - Departamentas) struktūriniams padaliniams, organizuojant parduodamo turto reklamą, kitas paslaugas ir darbus;
 • teikia siūlymus dėl parduodamo turto viešo aukciono sąlygų, rengia teikimus Turto banko generaliniam direktoriui, valdybai ar komisijai pagal jai suteiktus įgaliojimus priimti nutarimus dėl aukciono sąlygų;
 • teikia informaciją potencialiems pirkėjams, sudaro sąlygas apžiūrėti parduodamą turtą;
 • pagal suteiktus įgaliojimus priima ir perduoda valstybės nekilnojamąjį turtą valdyti ir disponuoti patikėjimo teise kitiems valstybės turto valdytojams, perduoda parduotą valstybės nekilnojamąjį turtą kitų asmenų nuosavybėn;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su savivaldybių institucijomis vykdant savivaldybių parduodamo turto pardavimą;
 • teikia siūlymus dėl Departamento ir Parduodamo turto administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) veiklos planų;
 • pagal suteiktus įgaliojimus priima ir perduoda valstybės nekilnojamąjį turtą valdyti ir disponuoti patikėjimo teise kitiems valstybės turto valdytojams, perduoda parduoto valstybės nekilnojamojo turtą kitų asmenų nuosavybėn;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su savivaldybių institucijomis vykdant savivaldybių parduodamo turto pardavimą;
 • teikia siūlymus dėl valstybės ir Turto banko norminių aktų projektų, reglamentuojančių valstybės nekilnojamojo turto valdymą, pardavimą ir atnaujinimą, rengimo;
 • atstovauja Turto banką organizuojamuose įvairių komisijų, darbo grupių veikloje, įvairaus lygio pasitarimuose Turto banko generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojo veiklai, Departamento ar Skyriaus vadovo pavedimu;
 • Turto banko generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojo veiklai, Departamento ir Skyriaus vadovo nurodymu vykdo kitas su jo specialybe, kvalifikacija, darbu ir pareigomis tiesiogiai susijusias funkcijas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis nekilnojamojo turto pardavimo srityje;
 • nekilnojamojo turto rinkos išmanymas;
 • puikūs derybų, pardavimų bei profesionalūs klientų aptarnavimo ir komunikacijos įgūdžiai;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • geros anglų kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokestis nuo 1630 Eur (bruto)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 278 0900
El. paštas: info@turtas.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.