Turto nuomos grupė projektų vadovas (bazinis darbo užmokestis nuo 1100 Eur (neto)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 62609
Skelbimo data: 2020-01-16
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Turto nuomos grupė projektų vadovas (bazinis darbo užmokestis nuo 1100 Eur (neto)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
Darbo pobūdis:
• organizuoti ilgalaikio materialiojo turto viešųjų nuomos konkursų rengimą;
• LR teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoti nekilnojamojo turto nuomos mokestį;
• rengti ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursų sąlygas;
• organizuoti numos sutarčių su konkurso laimėtojais sudarymą;
• teikti siūlymus dėl nuomojamo nekilnojamojo turto procesų efektyvinimo;
• dalyvauti valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo aukcionų ir valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkursų komisijų veikloje;
• teikti siūlymus dėl valstybės ir Turto banko teisės aktų projektų, reglamentuojančių valstybės nekilnojamojo turto valdymą, rengimo;
• teikti siūlymus dėl Skyriaus ir Grupės veiklos planų;
• teikti ataskaitas ir informaciją Grupės vadovui nuomos konkursų bei sutarčių sudarymo klausimais;
• saugoti su Skyriaus veikla susijusių dokumentų originalus bei nustatytais terminais ir tvarka perduoda šiuos dokumentus saugoti Turto banko archyvui;
• periodiškai atsiskaityti Grupės vadovui už pavestų užduočių vykdymą;
• Turto banko generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojo veiklai, Departamento direktoriaus, Skyriaus ir Grupės vadovo nurodymu vykdyti kitas su jo specialybe, kvalifikacija, darbu ir pareigomis tiesiogiai susijusias funkcijas;
• Pavaduoti Grupės vadovą jam nesant.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
• aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
• ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis nekilnojamojo turto srityje;
• geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo, nuomos sandorių sudarymą, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
• gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
• geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
• vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
• iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Privalumais yra laikoma:
• darbo patirtis nekilnojamojo turto vertinimo, administravimo ir / arba nuomos srityje;
• geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 278 0900
El. paštas: info@turtas.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.