Turizmo politikos skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 55630
Skelbimo data: 2023-04-06
Skelbimas galioja iki: 2023-04-21
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Turizmo politikos skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 15.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,790.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS
TURIZMO POLITIKOS SKYRIUS
VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus viceministrui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. administracinis reglamentavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Turizmo politika.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
15. Rengia išvadas ir teikia siūlymus ministrui, viceministrui dėl valstybės politikos turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros formavimo, planavimo, įgyvendinimo ir kontrolės.
16. Rengia ir teikia siūlymus, organizuoja ir dalyvauja rengiant Lietuvos turizmo plėtros ilgalaikę strategiją, kontroliuoja jos įgyvendinimą.
17. Rengia išvadas ir teikia siūlymus ministrui, viceministrui, viešajai įstaigai „Keliauk Lietuvoje“ dėl kitų turizmo paslaugų (turistų informavimo), rinkodaros, vietinio ir atvykstamojo turizmo.
18. Dalyvauja formuojant viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ politiką siekiant, kad būtų tinkamai įgyvendinti Įstaigos tikslai, ir ekonomikos ir inovacijų ministro nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant Įstaigos dalininko (savininko) teises ir pareigas.
19. Suderinęs su viceministru dalyvauja turizmo politiką formuojančių Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių turizmo ir su turizmu susijusių organizacijų, tarptautinių ir tarpžinybinių darbo grupių veikloje Skyriaus kompetencijos klausimais.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – vadyba (arba);
20.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);
20.4. studijų kryptis – komunikacija (arba);
20.5. studijų kryptis – teisė;
arba:
20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.7. darbo patirties sritis – turizmo srities patirtis ;
20.8. darbo patirtis srityje – 5 metai;
arba:
20.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.10. darbo patirties sritis – reklamos srities patirtis;
20.11. darbo patirtis srityje – 5 metai;
arba:
20.12. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.13. darbo patirties sritis – projektų valdymo patirtis;
20.14. darbo patirtis srityje – 5 metai;
arba:
20.15. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.16. darbo patirties sritis – visuomenės informavimo srities patirtis;
20.17. darbo patirtis srityje – 5 metai;
arba:
20.18. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.19. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;
20.20. darbo patirtis srityje – 5 metai;
arba:
20.21. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.22. darbo patirties sritis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;
20.23. darbo patirtis srityje – 5 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
21.2. organizuotumas - 4 lygis;
21.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
21.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
21.5. komunikacija - 4 lygis.
22. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. strateginis požiūris - 4 lygis;
22.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
22.3. lyderystė - 4 lygis.
23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. informacijos valdymas - 5 lygis.
24. Profesinė kompetencija:
24.1. veiklos planavimas - 5 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Lina Pečiulienė
Telefonas: +37052196827; +37068497968
El. paštas: lina.peciuliene@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.