Teisės ir metrikacijos skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 70482
Skelbimo data: 2021-05-05
Konkursą inicijuojanti įstaig: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Teisės ir metrikacijos skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 6.02
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Pareigybės aprašymas:
TEISĖS IR METRIKACIJOS SKYRIAUS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Viešieji pirkimai.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0
4. Joniškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – administracija) viešųjų pirkimų organizavimas ir koordinavimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
6. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
7. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
11. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
13. Finansinių metų pradžioje, remdamasis administracijos padalinių viešųjų pirkimų planais, rengia administracijos bendrą viešųjų pirkimų planą ir pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus skelbia planuojamų atlikti pirkimų suvestinę.
14. Rengia skelbimus, ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.2. studijų kryptis – ekonomika;
16.3. studijų kryptis – gamybos inžinerija;
16.4. studijų kryptis – teisė;
arba:
16.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.6. darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;
16.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
17. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
17.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
17.2. organizuotumas – 3;
17.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
17.4. analizė ir pagrindimas – 3;
17.5. komunikacija – 3.
18. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
18.1. informacijos valdymas – 3.
19. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
19.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 3.


Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 426) 69 142
El. paštas: savivaldybe@joniskis.lt
Adresas: Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.