Tarptautinių reikalų ir eksporto skatinimo skyrius Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 46575
Skelbimo data: 2021-03-10
Konkursą inicijuojanti įstaig: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Tarptautinių reikalų ir eksporto skatinimo skyrius Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 15.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
TARPTAUTINIŲ REIKALŲ IR EKSPORTO SKATINIMO SKYRIUS
SKYRIAUS (BIURO, TARNYBOS), KURIE NĖRA KITAME ĮSTAIGOS PADALINYJE, VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus viceministrui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. administracinis reglamentavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Tarptautinis bendradarbiavimas, eksporto skatinimas, tarptautinis protokolas ir ekonominė diplomatija.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.2. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
arba:
15.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.4. darbo patirties sritis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;
15.5. darbo patirtis srityje – 5 metai;
16. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
16.1. kalba - anglų;
16.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
17.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
17.2. organizuotumas - 4 lygis;
17.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
17.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
17.5. komunikacija - 4 lygis.
18. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
18.1. strateginis požiūris - 4 lygis;
18.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
18.3. lyderystė - 4 lygis.
19. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. dalykinių ryšių tinklo kūrimas - 4 lygis.
20. Profesinė kompetencija:
20.1. tarptautinių ryšių išmanymas - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą: Žemės ūkio ministerijoje yra galimybė dirbti nuotoliniu būdu ir įtvirtintas lankstus darbo grafikas, t.y. galimybė pasirinkti darbo pradžios ir pabaigos laiką.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Indrė Adomaitė
Telefonas: 8 5 2196814;8 672 89351
El. paštas: indre.adomaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.