Švietimo projektų skyrius Skyriaus viršininkas

Skelbimo nr.: 60466
Skelbimo data: 2019-09-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
Pareigos: Švietimo projektų skyrius Skyriaus viršininkas
Pareigybės aprašymas:

Mums svarbu, kad Tu ir Tavo komanda užtikrintumėte teisėtą, efektyvų ir skaidrų struktūrinių ir investicijų fondų lėšų naudojimą.

Ieškome komandos nario, kuris norėtų ir galėtų:

 • organizuoti ir užtikrinti tinkamą su Švietimo projektais susijusių teisės aktų, procedūrų, gerosios praktikos, rekomendacijų bei metodikų keitimo ir tobulinimo derinimą agentūroje bei su kitomis institucijomis;
 • inicijuoti, kurti ir optimizuoti švietimo projektų priežiūrai skirtas vidaus tvarkas, praktikas, priežiūros bei patikros metodikas;
 • užtikrinti optimalią prižiūrimų projektų pažangą, laiku identifikuojant rizikas bei taikant tinkamas priemones joms pašalinti;
 • efektyviai ir strategiškai planuoti, koordinuoti padalinio veiklą: kontroliuoti strateginių padalinio tikslų ir rodiklių įgyvendinimą, aktyviai dalyvauti darbuotojų planavimo, pritraukimo, įdarbinimo, ugdymo ir kitose su žmogiškaisiais ištekliais susijusiose veiklose, užtikrinti sklandžią vidinę bei išorinę komunikaciją;
 • aktyviai dalyvauti kuriant ir tobulinant bendrus agentūrai patikėtų projektų administravimo ir priežiūros veiklos procesus;
 • kurti ir palaikyti konstruktyvius dalykinius santykius su atsakingomis bei suinteresuotomis institucijomis, savo kompetencijos ribose atstovauti agentūros interesams.

Tam, kad Tau sektųsi, prireiks:

 • aukštojo arba jam prilygintino išsilavinimo;
 • vadovavimo įgūdžių (veiklos planavimo, organizavimo ir priežiūros, veiklos rezultatų vertinimo, žmogiškųjų išteklių valdymo) bei vadovavimo padaliniui patirties;
 • ne mažiau kaip 3 metų Europos Sąjungos ar kitų tarptautinių organizacijų finansuojamų programų/ projektų administravimo ir įgyvendinimo patirties;
 • pareigybei aktualių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų bei specialiųjų reikalavimų išmanymo;
 • gebėjimo analitiškai mąstyti, objektyviai įvertinti aplinkybes, situaciją bei priimti optimalius sprendimus, siekiant užsibrėžtų tikslų ir rezultatų
 • Gebėjimo suburti, motyvuoti žmones aktyviai dalyvauti padalinio bei organizacijos veikloje keliant aktualius klausimus, ieškant geriausių sprendimų, kryptingai siekiant padalinio bei organizacijos tikslų;
 • ryžto inicijuoti ir įgyvendinti tobulinant skyriaus veiklą reikalingus pokyčius;
 • viešo kalbėjimo, atstovavimo patirties bei puikių argumentavimo, sklandaus minčių dėstymo, pozicijos išlaikymo įgūdžių;
 • itin gerų anglų kalbos žinių: gebėjimo skaityti ir suprasti taikomus reglamentus, direktyvas anglų kalba, taip pat patirties šia kalba darant pristatymus apie darbą, bendraujant su užsienio delegacijomis ir pan.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., S. Konarskio g. 13
Telefonas: 8 5 251 4407
El. paštas: a.matuliauskiene@cpva.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.