Švietimo padalinio (centro, skyriaus) vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 71664
Skelbimo data: 2021-06-21
Skelbimas galioja iki: 2021-07-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Švietimo padalinio (centro, skyriaus) vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (mokyklos profiliu), turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginį darbo stažą ir patirtį informacinių technologijų srityje;
 • turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu ir kitais ugdymą reglamentuojančiais dokumentais;
 • žinoti švietimo įstaigų veiklą, darbo teisinius santykius, vaikų teisių apsaugą, asmens duomenų apsaugą, dokumentų rengimą ir kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti suprasti, kalbėti ir rašyti užsienio kalba ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu bent viena iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 • gebėti dirbti komandoje, kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus mokyklos bendruomenės narių santykius, laikytis pedagoginės etikos normų;
 • mokėti dirbti su Microsoft Office programomis ir naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis.
 • privalumas: ne mažesnė, kaip 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei patirtis arba ne mažesnė, kaip 1 metų švietimo renginių organizavimo patirtis;

Funkcijos:

 • dalyvauja rengiant ugdymo planą, metinį veiklos planą ir kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pagal kompetenciją;
 • parengia mokytojų bei koncertmeisterių darbo grafikus, pildo mokytojų ir koncertmeisterių darbo apskaitos žiniaraščius;
 • organizuoja pedagoginių darbuotojų pavadavimą;
 • vykdo elektroninio dienyno administratoriaus funkcijas;
 • stebi ugdymo procesą, vertina ugdymo rezultatus, teikia pagalbą mokytojams ir mokiniams;
 • atsakingas už turizmo renginių ir edukacinių išvykų organizavimo tvarkos laikymąsi;
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 46 345831
El. paštas: kmmrastine@gmail.com
Adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Statybininkų pr. 5
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.