Ketvirtadienis, rugpjūčio 06 d.

Sutarčių administravimo skyrius vyriausiasis specialistas (bazinis darbo užmokestis nuo 1500 Eur (bruto)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63070
Skelbimo data: 2020-02-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Sutarčių administravimo skyrius vyriausiasis specialistas (bazinis darbo užmokestis nuo 1500 Eur (bruto)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
Darbo pobūdis:
• kaupti, sisteminti bei analizuoti iš Departamento Turto valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus regionų grupių (toliau – Grupės) viešųjų pirkimų inicijavimui gautą informaciją;
• apibendrinti iš Grupių viešųjų pirkimų inicijavimui gautą informaciją dėl turto administravimo, priežiūros bei kitų paslaugų įsigijimo;
• organizuoti ir kontroliuoti viešųjų pirkimų procesų įgyvendinimą Grupėse;
• vykdyti Grupėse atliekamų Turto valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingų viešųjų pirkimų procesų stebėseną, teikti siūlymus Skyriaus vadovui dėl šių procesų gerinimo;
• atlikti Turto valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingų viešųjų pirkimų procesų, vidinių tvarkų analizę, inicijuoti jų atnaujinimą, siekiant Turto valdymo ir klientų aptarnavimo Skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingų viešųjų pirkimų procesų gerinimo;
• rengti Turto valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingų viešųjų pirkimų proceso kokybės standartus bei užtikrinti šių standartų taikymą atliekant Turto valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus funkcijų vykdymui reikalingus viešuosius pirkimus;
• kontroliuoti Grupėse viešųjų pirkimų inicijavimo proceso palaikymo funkcijas ir koordinuoti jų tinkamą bei savalaikį įgyvendinimą;
• teikti pagalbą Grupių darbuotojams rengiant viešųjų pirkimų inicijavimo dokumentus;
• rengti mokymų medžiagą ir vesti mokymus Grupių darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais;
• pagal kompetenciją dalyvauti nustatant ir vertinant Skyriaus veiklos rizikas, teikti siūlymus dėl rizikų valdymo priemonių taikymo;
• dalyvauti rengiant Skyriaus veiklos efektyvumo nustatymo principus ir įrankius bei užtikrinti jų įgyvendinimą;
• nagrinėti Turto bankui adresuotus ir Vyriausiajam specialistui išnagrinėti nukreiptus juridinių ir fizinių asmenų skundus, pareiškimus, pasiūlymus ar prašymus bei rengti į juos atsakymų ar išvadų projektus;
• saugoti su Skyriaus veikla susijusių dokumentų originalus bei nustatytais terminais ir tvarka perduoti šiuos dokumentus saugoti Turto banko archyvui;
• periodiškai atsiskaityti Skyriaus vadovui už Vyriausiajam specialistui pavestų užduočių vykdymą;
• atstovauti Turto banką organizuojamuose įvairių komisijų, darbo grupių veikloje, įvairaus lygio pasitarimuose Turto banko generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojo veiklai (toliau – Pavaduotojas veiklai), Departamento direktoriaus, Skyriaus vadovo pavedimu;
• Turto banko generalinio direktoriaus, Pavaduotojo veiklai, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vadovo nurodymu vykdyti kitas su jo specialybe, kvalifikacija, darbu ir pareigomis tiesiogiai susijusias funkcijas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
• aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
• ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis viešųjų pirkimų srityje;
• ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis nekilnojamojo turto valdymo ir /ar administravimo srityje;
• geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus ir turto valdymą, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
• gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
• geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
• vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
• iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Privalumas:
• geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu);
• paslaugų ir prekių viešųjų pirkimų centralizavimo ir mokymų vedimo patirtis.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 278 0900
El. paštas: info@turtas.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.