Sutarčių administravimo skyriaus vadovas (bazinis darbo užmokestis nuo 1842 eur (bruto)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63969
Skelbimo data: 2020-03-24
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Pareigos: Sutarčių administravimo skyriaus vadovas (bazinis darbo užmokestis nuo 1842 eur (bruto)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:

Darbo pobūdis:

 • organizuoja Sutarčių administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) darbą taip, kad Skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos būtų atliekamos laiku ir kokybiškai;
 • atlieka Skyriaus darbinės veiklos, funkcijų operatyvinę vykdymo kontrolę ir priežiūrą;
 • užtikrina Skyriaus vidinės kontrolės sistemos veikimą;
 • planuoja, organizuoja, kontroliuoja Skyriaus biudžeto sudarymą ir kontroliuoja jo vykdymą;
 • organizuoja sprendimų projektų dėl turto perdavimo naudotis pagal panaudos sutartis rengimą ir jų įgyvendinimą;
 • organizuoja ir užtikrina informacijos apie turto sąnaudas teikimą Turto banko informacinėms sistemoms;
 • kontroliuoja sąskaitų už suteiktas paslaugas gavimą ir užtikrina gautų PVM sąskaitų – faktūrų ir / ar kitų mokėjimo dokumentų atitikimą sutarčių sąlygoms;
 • organizuoja mokesčių už suteiktas paslaugas (pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras) Turto banko patikėjimo teise valdomų pastatų naudotojams apskaičiavimą ir paslaugų paskirstymo suvestinių pagal objektus teikimą Finansų departamento Apskaitos skyriui užtikrina prie Apskaitos skyriaus išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų suteiktų paslaugų detalizavimo rengimą ir teikimą pastatų naudotojams;
 • organizuoja ikiteisminį skolų susigrąžinimą iš Turto banko patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto naudotojų;
 • užtikrina duomenų sisteminimą bei administravimą duomenų bazėse;
 • nagrinėja Turto bankui adresuotus ir Skyriui išnagrinėti nukreiptus juridinių ir fizinių asmenų skundus, pareiškimus, pasiūlymus ar prašymus bei ruošia į juos atsakymų ar išvadų projektus;
 • saugo su Skyriaus veikla susijusių dokumentų originalus bei nustatytais terminais ir tvarka perduoda šiuos dokumentus saugoti Turto banko archyvui;
 • inicijuoja su Skyriaus veikla susijusius viešuosius pirkimus;
 • kontroliuoja viešųjų pirkimų sutarčių, susijusių su Skyriui priskirtomis funkcijomis, vykdymą;
 • Turto banko generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojo veiklai, Departamento direktoriaus nurodymu dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • esant reikalui rengia medžiagą Turto banko valdybos posėdžiams;
 • rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu Skyriaus darbuotojams, taip pat jų kvalifikacijos kėlimu, atestavimu, teikia Turto banko generaliniam direktoriui ir (ar) Pavaduotojui veiklai, ir (ar) Departamento direktoriui siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo tobulinimo, Skyriaus darbuotojų skatinimo ar atsakomybės taikymo.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas technologijų ar socialinių mokslų srities išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtis (išimtis gali būti taikoma tais atvejais, kai teisės aktų nustatyta tvarka į šias pareigas gali būti perkeliamas kitas Turto banko darbuotojas neorganizuojant konkurso, jeigu kandidatas atitinka kitus šiai pareigybei keliamus kvalifikacinius reikalavimus, tačiau neturi numatytos vadovaujamo darbo patirties);
 • ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis nekilnojamojo turto srityje;
 • geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, savarankiškai priimti sprendimus ir tinkamai parinkti metodus problemoms spręsti;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • geri darbų planavimo ir organizavimo įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Privalumai:

 • nekilnojamojo turto priežiūros organizavimo patirtis;
 • sutarčių arba mokėjimų administravimo patirtis;
 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu);
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 278 0900
El. paštas: info@turtas.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.