Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamento Planavimo ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 9287
Skelbimo data: 2020-08-26
Konkursą inicijuojanti įstaig: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamento Planavimo ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.70
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos
2020 m. birželio 30 d.
įsakymas Nr. V-560
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS
STRATEGINĖS KOMUNIKACIJOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ DEPARTAMENTO
PLANAVIMO IR ANALIZĖS SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Viešieji ryšiai.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Formuoti krašto apsaugos sistemos (toliau - KAS) intraneto svetainės strategiją, koordinuoti jos įgyvendinimą, planuoti visuomenės nuomonės ir kitų su strategine komunikacija ir viešųjų ryšių veikla susijusių kokybinių ir kiekybinių tyrimų atlikimą, analizuoti žiniasklaidoje skelbiamą informaciją apie KAS ir Lietuvos saugumo ir gynybos politiką..

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.
8. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.
10. Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą.
11. Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Formuoja KAS intraneto svetainės strategiją, rengia koncepciją, formuoja svetainės turinį, įgyvendina KAS vidinės komunikacijos politiką KAS intraneto svetainėje..
14. Planuoja ir organizuoja sociologinius, visuomenės nuomonės ir kitus su strategine komunikacija ir viešųjų ryšių veikla susijusius kokybinius ir kiekybinius tyrimus..
15. Rengia nacionalinės ir regioninės žiniasklaidos skelbiamos informacijos apie KAS ir Lietuvos saugumo ir gynybos politiką apžvalgas, analizes bei teikia jas KAS darbuotojams..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.2. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
16.3. studijų kryptis – informacijos paslaugos (arba);
16.4. studijų kryptis – komunikacija (arba);
16.5. studijų kryptis – žurnalistika (arba);
arba:
16.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.7. darbo patirties sritis – viešųjų ryšių patirtis;
16.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
17. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
17.1. kalba - anglų;
17.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.
18. Atitikimas kitiems reikalavimams:
18.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;
18.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. komunikacija - 4 lygis;
19.2. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
19.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
19.4. organizuotumas - 3 lygis;
19.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
21. Profesinė kompetencija:
21.1. viešųjų ryšių išmanymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Nenustatyta;
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Gylienė
Telefonas: 8 5 271 7561
El. paštas: migle.gyliene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-09-02
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.