Ketvirtadienis, rugpjūčio 06 d.

Strategijos ir analizės skyriaus vyriausiasis analitikas (bazinis darbo užmokestis nuo 1000 Eur (neto)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63049
Skelbimo data: 2020-02-04
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Strategijos ir analizės skyriaus vyriausiasis analitikas (bazinis darbo užmokestis nuo 1000 Eur (neto)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
Darbo pobūdis:
• analizuoti ir teikti siūlymus dėl valstybės institucijų valdomų pastatų perdavimo;
• atlikti administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudojimo analizę ir efektyvumo vertinimą;
• rengti teisės aktų nustatyta tvarka apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu alternatyvų ir jų kaštų bei naudos analizės įvertinimus, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu, reikalingu veiklai vykdyti ir funkcijoms atlikti, normatyvais ir kitais norminiais aktais;
• vertinti savivaldybių prašymų dėl Turto banko patikėjimo teise valdomo turto perdavimo jų nuosavybėn atitikimą reikalavimams, teikti siūlymus dėl objekto reikalingumo valstybės funkcijoms vykdyti bei rengti reikalingų sprendimų projektus;
• vertinti kitų subjektų prašymus dėl Turto banko patikėjimo teise valdomo turto perdavimo patikėjimo teise valdyti bei rengti reikalingų sprendimų projektus;
• teikti siūlymus dėl turto pardavimo, nuomos ar suteikimo panaudai tikslingumo;
• teikti pasiūlymus dėl valstybės administracinės paskirties nekilnojamojo turto efektyvumo rodiklių ir normatyvų tobulinimo;
• periodiškai (ne rečiau kaip kartą per metus) dalyvauti formuojant administracinės paskirties nekilnojamojo turto portfelio ir perimamo nekilnojamojo turto strategijas;
• pagal kompetenciją inicijuoti, rengti ar dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, siekiant efektyvesnio ir racionalesnio nekilnojamo turto valdymo;
• pagal kompetenciją teikti informaciją, reikalingą metinei valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo ataskaitai parengti.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
• aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
• ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis nekilnojamojo turto rinkos tyrimų, vertinimo, vystymo, NT portfelio valdyme;
• alternatyvų vertinimo, kaštų bei naudos analizės patirtis;
• geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių turto valdymą ir administravimą išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
• gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
• geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
• vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
• iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.
Privalumai:
• geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu);
• nekilnojamojo turto efektyvumo rodiklių, standartų, normatyvų rengimo patirtis.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 278 0900
El. paštas: info@turtas.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.