Strategijos ir analizės skyriaus vadovas

Skelbimo nr.: 58562
Skelbimo data: 2019-05-24
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Pareigos: Strategijos ir analizės skyriaus vadovas
Pareigybės aprašymas:

Darbo pobūdis:

 • organizuoti skyriaus darbą taip, kad skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos būtų atliekamos laiku ir kokybiškai;
 • atlikti skyriaus darbinės veiklos, funkcijų operatyvinę vykdymo kontrolę ir priežiūrą;
 • užtikrinti skyriaus vidinės kontrolės sistemos veikimą;
 • analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl valstybės institucijų valdomų pastatų perdavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui valdyti arba realizuoti;
 • atlikti administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudojimo analizę ir efektyvumo vertinimą;
 • dalyvauti rengiant teisės aktų nustatyta tvarka apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu alternatyvų ir jų kaštų bei naudos analizės įvertinimus, vadovaujantis teisės aktų nustatytais apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu, reikalingu veiklai vykdyti ir funkcijoms atlikti, normatyvais ir kitais norminiais aktais;
 • vertinti savivaldybių prašymų dėl Turto banko valdomo nekilnojamojo turto perdavimo jų nuosavybėn atitikimą reikalavimams, nuspręsti, ar objektas yra reikalingas valstybės funkcijoms vykdyti;
 • koordinuoti Turto banko veiklą, įgyvendinant asociacijos PuRE-net (angl. The Public Real Estate Collaborative Network) tikslus;
 • teikti pasiūlymus departamentų direktoriams ir Turto banko generaliniam direktoriui dėl turto pardavimo, nuomos ar suteikimo panaudai tikslingumo;
 • užtikrinti, kad periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, būtų formuojamos administracinės paskirties nekilnojamojo turto portfelio ir perimamo nekilnojamojo turto strategijos;
 • pagal kompetenciją inicijuoti, rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, siekiant efektyvesnio ir racionalesnio nekilnojamojo turto valdymo, teikti pasiūlymus dėl valstybės administracinės paskirties nekilnojamojo turto efektyvumo rodiklių ir normatyvų tobulinimo;
 • organizuoti klientų pasitenkinimo Turto banko teikiamomis paslaugomis tyrimus;
 • pagal kompetenciją teikti informaciją, reikalingą metinei valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo ataskaitai parengti;
 • vertinti kitų subjektų prašymus dėl Turto banko patikėjimo teise valdomo turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, rengti reikalingus sprendimų projektus;
 • inicijuoti ir vykdyti su skyriaus veikla susijusius viešuosius pirkimus;
 • kontroliuoti viešųjų pirkimų sutarčių, susijusių su skyriui priskirtomis funkcijomis, vykdymą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas technologijų ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtis;
 • ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis nekilnojamojo turto valdymo ar nekilnojamojo turto rinkos vertinimo srityje;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Privalumai:

 • patirtis nekilnojamojo turto vystymo srityje;
 • patirtis ruošiant finansinius modelius;
 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B2 lygiu).

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Telefonas: 8 5 278 0942
El. paštas: jolita.grieze@turtas.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.