Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 55397
Skelbimo data: 2023-03-17
Skelbimas galioja iki: 2023-03-31
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Alytaus miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,674.00
Darbo vieta (miestas): Alytus
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Priskirtų statinių statybos darbų ir paslaugų, kurių užsakovė yra Alytaus miesto savivaldybės administracija, atlikimo administravimas ir kontrolė.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Vidaus teisės aktais pavestų projektų įgyvendinimo organizavimas, statybos darbų ir paslaugų priežiūros vykdymas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
16. Kontroliuoja savalaikį projektų įgyvendinimą; priima sprendimus dėl delspinigių skaičiavimo ir papildomų darbų atlikimo.
17. Rengia dokumentus ir sutarčių projektus Viešųjų pirkimų komisijai tų objektų, kurie paskirti skyriaus vedėjo.
18. Formuoja, rengia dokumentus apie statybos užbaigimą ir pasirašo deklaracijas apie statybos užbaigimą.
19. Tikrina atliktų statybos ir montavimo darbų kokybę ir faktiškai atliekamų darbų kiekius bei siūlo juos apmokėti, jeigu nesamdomas techninis prižiūrėtojas.
20. Rengia schemas, eskizus, darbų kiekių žiniaraščius, specifikacijas, kai perkami remonto darbai be projekto.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
21.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
arba:
21.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.5. darbo patirties sritis – statybų organizavimo ar priežiūros patirtis;
21.6. darbo patirtis srityje – 1 metai;
22. Transporto priemonių pažymėjimai:
22.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. komunikacija - 3 lygis;
23.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
23.4. organizuotumas - 3 lygis;
23.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
24.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Rūta Rudzkienė
Telefonas: +37052718902; +37067285217
El. paštas: ruta.rudzkiene@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.