Skaitmeninės darbotvarkės departamento Skaitmeninės politikos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56117
Skelbimo data: 2023-05-19
Skelbimas galioja iki: 2023-06-02
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Skaitmeninės darbotvarkės departamento Skaitmeninės politikos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 13.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,511.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS
SKAITMENINĖS DARBOTVARKĖS DEPARTAMENTO
SKAITMENINĖS POLITIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinis reglamentavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Skaitmeninės politikos sritis.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais
9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą
11. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Rengia teisės aktų, reglamentuojančių reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms projektus.
14. Vertina atliktos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų atitikties prieinamumo reikalavimams analizės rezultatus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų tobulinimo.
15. Rengia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti su skaitmeniniu prieinamumu viešajame sektoriuje susijusioms pozicijoms; teikia išvadas ir pasiūlymus dėl tikslingumo dalyvauti Europos Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomose bylose, susijusiose su viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumu.
16. Nagrinėja Europos Sąjungos teisės aktus ir jų projektus, susijusius su viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumu, teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės perkėlimo į nacionalinę teisę; rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamų šios srities klausimų.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);
17.3. studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);
17.4. studijų kryptis – teisė (arba);
17.5. studijų kryptis – matematika (arba);
arba:
17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.7. darbo patirties sritis – informacinės visuomenės plėtros srities patirtis;
17.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
18.1. kalba - anglų;
18.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. komunikacija - 3 lygis;
19.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
19.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
19.4. organizuotumas - 3 lygis;
19.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
21. Profesinė kompetencija:
21.1. informacinių technologijų valdymas - 3 lygis;
21.2. teisės išmanymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Saulius Tijūšas
Telefonas: +37052196812; +37067285163
El. paštas: saulius.tijusas@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.