Programinio valdymo skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 55300
Skelbimo data: 2023-03-09
Skelbimas galioja iki: 2023-03-23
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Programinio valdymo skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 12.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,232.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS
STRATEGINIO PLANAVIMO IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO DEPARTAMENTO
PROGRAMINIO VALDYMO SKYRIAUS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. veiklos planavimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Veiklos planavimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Dalininko (savininko) viešosiose įstaigose įgyvendinimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
11. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Rengia Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovavimo valstybei viešosiose įstaigose taisykles (toliau – taisyklės). Pagal taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius atstovavimą valstybei viešosiose įstaigose, rengia atsakingiems padaliniams rekomendacijas (atmintines) ir pasiūlymus dėl ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovavimo valstybei viešosiose įstaigose..
14. Rengia dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ 2.1 papunktyje..
15. Įvertina atsakingų padalinių rengiamų dokumentų projektų atitiktį ekonomikos ir inovacijų ministerijos formuojamai atstovavimo valstybei viešosiose įstaigose politikai ir atitiktį strateginio planavimo dokumentams. Ne rečiau kaip kartą per ketvirtį parengia suvestinę informaciją apie tai, kaip atsakingi padaliniai užtikrina atstovavimo valstybei atitinkamose viešosiose įstaigose įgyvendinimą..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
16.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
16.4. studijų kryptis – verslas (arba);
16.5. studijų kryptis – vadyba (arba);
arba:
16.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.7. darbo patirties sritis – analitinio darbo patirtis;
16.8. darbo patirtis srityje – 2 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
17.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
17.2. organizuotumas - 4 lygis;
17.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
17.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
17.5. komunikacija - 4 lygis.
18. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
18.1. informacijos valdymas - 4 lygis.
19. Profesinė kompetencija:
19.1. veiklos planavimas - 4 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Patarėjas
Vardas, Pavardė: Indrė Adomaitė
Telefonas: +37052196814; +37067289351
El. paštas: indre.adomaite@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.