Prevencijos ir rizikų valdymo skyrius vadovas (pastovioji atlygio dalis 2646-3810 EUR (bruto))

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65375
Skelbimo data: 2020-07-01
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Prevencijos ir rizikų valdymo skyrius vadovas (pastovioji atlygio dalis 2646-3810 EUR (bruto))
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
Darbo pobūdis:
• atlikti Prevencijos ir rizikų valdymo skyriaus darbinės veiklos, funkcijų operatyvinę vykdymo kontrolę ir priežiūrą;
• užtikrinti Prevencijos ir rizikų valdymo skyriaus vidinės kontrolės sistemos veikimą;
• planuoti, organizuoti, kontroliuoti skyriaus biudžeto sudarymą ir kontroliuoti jo vykdymą;
• kurti prevencines priemones ir įgyvendinti jas Turto banke, siekiant užkirsti kelią korupcinio pobūdžio ir / ar kitoms neteisėtoms veikoms;
• koordinuoti Turto banko rizikų valdymo politikos įgyvendinimą;
• atlikti nuolatinę veiklos procesų analizę, siekiant įvertinti galimą korupcinę ir / ar kitų neteisėtų veikų riziką, teikia pasiūlymus procesams tobulinti;
• rengti ataskaitas apie korupcijos prevencijos įgyvendinimą ir teikti jas Turto banko generaliniam direktoriui ar jį pavaduojančiam darbuotojui bei Finansų departamento Planavimo ir biudžeto skyriui;
• planuoti ir organizuoti Turto banko darbuotojų antikorupcinį švietimą, mokyti juos, kaip išvengti korupcinių veikų ir situacijų bei kaip turi būti elgiamasi susidūrus su korupcinėmis veikomis;
• įgyvendinti Lietuvos Respublikos teisės aktus bei Turto banko vidaus teisės aktų reikalavimus ir kontroliuoti jų laikymąsi, kiek tai susiję su korupcijos ir rizikų prevencija;
• atlikti Turto banko vidaus tyrimus, susijusius su korupcinio pobūdžio pažeidimais ir bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis tiriant Turto banko darbuotojų padarytas neteisėtas veikas;
• vykdyti privačių interesų deklaracijų pateikimo VTEK kontrolę ir deklaravimo administravimą, darbuotojų konsultavimą deklaracijų pildymo klausimais;
• atlikti kitas funkcijas, susijusias su korupcijos pasireiškimo tikimybe, korupcijos prevencija;
• dalyvauti rengiant teisės aktų ir Turto banko vidaus teisės aktų projektus;
• inicijuoti su Prevencijos ir rizikų valdymo skyriaus veikla susijusius viešuosius pirkimus;
• kontroliuoti pavedimų, sutarčių, susijusių su Prevencijos ir rizikų valdymo skyriui priskirtomis funkcijomis, vykdymą;
• esant reikalui rengti medžiagą Turto banko valdybos posėdžiams.


Kvalifikaciniai reikalavimai:
• aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
• ne mažesnė kaip 2 metų vadovaujamo darbo;
• ne mažesnė kaip 3 metų patirtis neteisėtų veikų prevencijos srityje;
• geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių korupcijos prevencijos, rizikų valdymo, viešųjų ir privačių interesų derinimo, valstybės įmonių veiklos, viešojo administravimo, darbo santykių ir viešųjų pirkimų srityje, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
• gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, savarankiškai priimti sprendimus ir tinkamai parinkti metodus problemoms spręsti;
• geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
• iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Privalumai:
• rizikų valdymo patirtis bei rizikos vertinimo metodų išmanymas;
• geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu);
• vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 278 0900
El. paštas: info@turtas.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.