Prevencijos ir rizikų valdymo skyriaus prevencijos pareigūnas (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis 1400 Eur (neto)

Skelbimo nr.: 60631
Skelbimo data: 2019-09-23
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Pareigos: Prevencijos ir rizikų valdymo skyriaus prevencijos pareigūnas (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis 1400 Eur (neto)
Pareigybės aprašymas:
Darbo pobūdis:
• kurti prevencines priemones ir įgyvendinti jas Turto banke, siekiant užkirsti kelią korupcinio pobūdžio ir / ar kitoms neteisėtoms veikoms;
• atlikti nuolatinę veiklos procesų analizę, siekiant įvertinti galimą korupcinę ir / ar kitų neteisėtų veikų riziką, teikti pasiūlymus procesams tobulinti;
• rengti ataskaitas apie korupcijos prevencijos įgyvendinimą ir teikti jas Turto banko generaliniam direktoriui ar jį pavaduojančiam darbuotojui, skyriaus vadovui bei Finansų departamento Planavimo ir biudžeto skyriui;
• planuoti ir organizuoti Turto banko darbuotojų antikorupcinį švietimą, mokyti juos, kaip išvengti korupcinių veikų ir situacijų bei kaip turi būti elgiamasi susidūrus su korupcinėmis veikomis;
• įgyvendinti Lietuvos Respublikos teisės aktus bei Turto banko vidaus teisės aktų reikalavimus ir kontroliuoti jų laikymąsi, kiek tai susiję su korupcijos prevencija;
• skyriaus vadovo pavedimu atlikti Turto banko vidaus tyrimus, susijusius su korupcinio pobūdžio pažeidimais ir bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis tiriant Turto banko darbuotojų padarytas neteisėtas veikas;
• dalyvauti rengiant teisės aktų ir Turto banko vidaus teisės aktų projektus.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
• aukštasis universitetinis išsilavinimas;
• ne mažesnė kaip 3 metų patirtis neteisėtų veikų prevencijos srityje;
• geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių korupcijos prevencijos, viešųjų ir privačių interesų derinimo, valstybės įmonių veiklos, viešojo administravimo, darbo santykių ir viešųjų pirkimų srityje, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
• atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
• gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
• geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
• vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
• iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Privalumai:
• darbo patirtis finansų ar teisėsaugos institucijose;
• darbo patirtis rizikų vertinimo, vidaus kontrolės, audito srityse;
• geros anglų kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Telefonas: 8 5 2780912
El. paštas: jurgita.dunauskiene@turtas.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.