Pramonės politikos skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 55390
Skelbimo data: 2023-03-16
Skelbimas galioja iki: 2023-03-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Pramonės politikos skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 13.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,511.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS
PRAMONĖS POLITIKOS SKYRIAUS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinis reglamentavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Tvari pramonės plėtra.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais
9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą
11. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Teikia pasiūlymus dėl pramonės tvariai plėtrai reikalingų priemonių. Rengia priemonių koncepcijas ir tvarkos aprašų projektus.
14. Rengia su politikos formavimu susijusias sutartis ir vykdo tų sutarčių kontrolę.
15. Inicijuoja ir dalyvauja pramonės tvarios plėtros srities projektuose. Koordinuoja šių projektų įgyvendinimą..
16. Inicijuoja proveržį, paremtą įrodymais grįstais sprendimais, pramonės konkurencingumo ir transformacijos srityse.
17. Dalyvauja Europos Tarybos, Komisijos, kitų Europos Sąjungos organizacijų, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, kitų ministerijų ir kitų organizacijų sudaromose darbo grupėse, kuriose nagrinėjami skyriui priskirtini klausimai, siekiant įvykdyti šioms darbo grupėms iškeltus tikslus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
18.3. studijų kryptis – verslas (arba);
18.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
18.5. studijų kryptis – teisė;
arba:
18.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.7. darbo patirties sritis – pramonės ir paslaugų plėtros srities patirtis;
18.8. darbo patirtis srityje – 2 metai;
19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
19.1. kalba - anglų;
19.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
20.2. organizuotumas - 4 lygis;
20.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
20.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
20.5. komunikacija - 4 lygis.
21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. informacijos valdymas - 4 lygis.
22. Profesinė kompetencija:
22.1. veiklos planavimas - 4 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Saulius Tijūšas
Telefonas: +37052196812; +37067285163
El. paštas: saulius.tijusas@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.