Šeštadienis, gegužės 25 d.

Plungės rūmų Raštinės biuro Teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 57433
Skelbimo data: 2023-09-29
Skelbimas galioja iki: 2023-10-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Plungės apylinkės teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Plungės rūmų Raštinės biuro Teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,395.00
Darbo vieta (miestas): Plungė
Informacija apie įstaigą: Dėl išsamesnės informacijos apie šią pareigybę galite kreiptis telefonu 8 (448) 73046 arba el. paštu: viktorija.paulauskiene@teismas.lt

Informacija apie įstaigą internetinėje svetainėje: https://plunges.teismai.lt/
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
PLUNGĖS APYLINKĖS TEISMO
TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS
PLUNGĖS RŪMŲ RAŠTINĖS BIURO
TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – XI pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo raštinės skyriaus Raštinės biuro vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. dokumentų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Teismo posėdžių organizavimas ir jų eigos fiksavimas, teismo procesinių dokumentų rengimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Bylų tvarkymas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Rengia informacines pažymas, teismo posėdžių protokolus ir teikia teisėjams pasirašyti.
8. Užtikrina teismo posėdžių garso įrašų darymą ir jų išsaugojimą.
9. Rengia ir siunčia proceso dalyviams teismo šaukimus / pranešimus, taip pat siunčia procesinių dokumentų kopijas ir kitus dokumentus.
10. Sudaro ir tvarko bylas ir jų apyrašus.
11. Veda bylų apskaitą apskaitos žurnale ir (ar) dokumentų valdymo sistemoje.
12. Organizuoja pasiruošimą teismo posėdžiams, techniškai juos aptarnauja, patikrina atvykusių posėdžių dalyvių tapatybę ir įgaliojimus.
13. Rengia ir teikia teismo posėdžių organizavimui aktualią informaciją, nustatyta tvarka ir terminais teikia pranešimus registrams.
14. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
16.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
17.1. vertės visuomenei kūrimas - 1 lygis;
17.2. organizuotumas - 1 lygis;
17.3. patikimumas ir atsakingumas - 1 lygis;
17.4. analizė ir pagrindimas - 1 lygis;
17.5. komunikacija - 1 lygis.
18. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
18.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 1 lygis.
19. Profesinė kompetencija:
19.1. teisės išmanymas - 1 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Brigita Gaižauskė
Telefonas: +37052718914; +37067289496
El. paštas: brigita.gaizauske@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.