Plėtros skyriaus vyriausiasis statybų inžinierius (bazinis darbo užmokestis nuo 1500 (neto), neterminuota darbo sutartis)

Skelbimo nr.: 60630
Skelbimo data: 2019-09-23
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Pareigos: Plėtros skyriaus vyriausiasis statybų inžinierius (bazinis darbo užmokestis nuo 1500 (neto), neterminuota darbo sutartis)
Pareigybės aprašymas:

Darbo pobūdis:

 • rinkti ir kaupti informaciją apie atnaujintiną valstybės nekilnojamąjį turtą, nagrinėti valstybės turto valdytojų siūlymus dėl valstybės nekilnojamojo turto;
 • dalyvauti rengiant susitarimus ir sutartis dėl valstybės nekilnojamojo turto projektų įgyvendinimo;
 • įgyvendinti, koordinuoti vyriausiajam statybų inžinieriui patikėtus valstybės nekilnojamojo turto projektų statybos, rekonstrukcijos, remonto dalis, teikti siūlymus skyriaus vadovui dėl šių projektų realizavimo;
 • įgyvendinant susitarimus ir sutartis dėl valstybės nekilnojamojo turto projektų įgyvendinimo, nustatyta tvarka vykdyti inžinieriaus funkcijas pagal FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils) rekomenduojamų statybos sutarčių sąlygas, tinkamai atstovauti Turto banką, vykdant valstybės nekilnojamojo turto projektų koordinatoriaus funkcijas, statytojo (užsakovo), statybos valdytojo funkcijas, statant, rekonstruojant, remontuojant nekilnojamąjį turtą, teritorinio planavimo organizatoriaus ar finansuotojo funkcijas, nustatytas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Teritorijų planavimo, Statybos įstatyme, Turto banko įstatuose ir kituose teisės aktuose;
 • analizuoti projektų įgyvendinimo eigą, parengtus projektus, siūlyti racionaliausius projektų ir statybos technologinių procesų įgyvendinimo modelius;
 • Turto banke nustatyta tvarka planuoti ir organizuoti savo funkcijoms vykdyti reikalingus viešuosius pirkimus, vykdyti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, dalyvauti viešųjų pirkimų komisijų darbe, pirkti reikalingas paslaugas, pagal kompetenciją priimti atliktus darbus;
 • teikti pasiūlymus dėl Turto banko strateginių veiklos planų, prognozuojamų piniginių srautų ir skolintų lėšų poreikio ir panaudojimo planų, atnaujinant valstybės nekilnojamąjį turtą, rengimo, analizuoti ir įvertinti galimas rizikas, įgyvendinant skyriaus vykdomus valstybės turto projektus;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauti su valstybės turto valdytojais, valstybės valdymo, savivaldybių bei kitomis institucijomis rengiant bei įgyvendinant susitarimus dėl valstybės nekilnojamojo turto projektų įgyvendinimo;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planus, inicijuoja bei rengia Turto banko vidaus teisės norminių aktų projektus, reglamentuojančius valstybės nekilnojamojo turto projektų įgyvendinimo klausimais;
 • pagal kompetenciją konsultuoti departamento darbuotojus valstybės statybos, remonto, projektavimo klausimais.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas inžinerijos mokslų krypties išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis projektavimo arba statybos įmonėje;
 • atestatas, suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas;
 • geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių projektavimą ir statybą išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Privalumai:

 • patirtis, įgyvendinant projektus, taikant skaitmeninį informacinį modelį BIM;
 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Telefonas: 8 5 2780912
El. paštas: jurgita.dunauskiene@turtas.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.