Planavimo ir biudžeto skyriaus ekonomistas (bazinis darbo užmokestis nuo 1100 Eur (neto)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 62482
Skelbimo data: 2020-01-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Planavimo ir biudžeto skyriaus ekonomistas (bazinis darbo užmokestis nuo 1100 Eur (neto)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:

Darbo pobūdis:

● tikrinti ir sisteminti iš Turto banko struktūrinių padalinių gautą informaciją Turto banko strateginio plano, pajamų ir išlaidų sąmatos bei pajamų ir sąnaudų sąmatos projektų sudarymui;

● rengti strateginio plano, pajamų ir išlaidų sąmatos bei pajamų ir sąnaudų sąmatos projektus ir teikti juos skyriaus vadovui;

● rengti pajamų ir sąnaudų, pajamų ir išlaidų sąmatų bei strateginio plano vykdymo ataskaitas ir teikti jas skyriaus vadovui;

● rengti pažymas apie Turto banko finansinių išteklių diversifikavimą ir teikia jas skyriaus vadovui;

● rengti vaizdinę medžiagą (pristatymus) apie Turto banko biudžetą ir strateginį veiklos planą;

teikti laiku ir teisingai užpildytus su ekonomisto funkcijomis susijusius duomenis Turto banko vidaus ataskaitoms bei ketvirtinėms ir metinėms atskaitomybės formoms sudaryti.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

● aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas ekonomikos, finansų ar matematikos srityje;

● ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtis finansų srityje;

● geros ekonominės / finansų analizės žinios;

● gebėjimas analizuoti finansines ataskaitas ir sudaryti biudžetą;

● finansinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir dokumentų tvarkymo išmanymas;

● gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

● geri darbo su ,,Microsoft Office“ programiniu paketu (ypač su MS Excel programa) ir su organizacine technika įgūdžiai.

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 278 0900
El. paštas: info@turtas.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.