Personalo specialistas (-ė) (administravimui)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 88088
Skelbimo data: 2023-05-15
Skelbimas galioja iki: 2023-05-29
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Personalo specialistas (-ė) (administravimui)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO) NUO 1650 EUR IKI 2145 EUR

Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties.
Pareigybės aprašymas:

Valstybinių miškų urėdija yra valstybės įmonė, atsakinga už valstybinių miškų apsaugą, priežiūrą ir plėtrą užtikrinant efektyvų ir tvarų valstybės turto – miško – valdymą. Valstybinių miškų urėdija jungia 26 regioninius padalinius, kuriuose iš viso dirba daugiau kaip 2800 darbuotojų.

PERSONALO SPECIALISTAS (-Ė)

(ADMINISTRAVIMUI)

DARBO FUNKCIJOS:

 • priskirtuose regioniniuose padaliniuose užtikrina sklandų personalo dokumentų administravimą;
 • rengia dokumentų projektus (įsakymus, potvarkius ir kt. dokumentus dėl darbuotojų, priėmimo, atleidimo, perkėlimo, kasmetinių ir kitų rūšių atostogų, materialinių pašalpų ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo, drausminių nuobaudų skyrimo ir kt. klausimais);
 • administruoja personalo dokumentų registrus;
 • administruoja personalo apskaitos programą, dokumentų valdymo sistemą ir teikia ataskaitas;
 • formuoja, tvarko, saugo darbuotojų asmens bylas;
 • Išduoda regioninio padalinio darbuotojui darbo ir valstybinių miškų pareigūnų pažymėjimus;
 • laiku teikia duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (1-SD, 9-SD, 12-SD, NP-SD)
 • sudaro darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką ir jį įgyvendina;
 • Įmonėje nustatyta tvarka pildo priskirtų darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir koordinuoja kitų šią funkciją atliekančių darbuotojų darbą;
 • dalyvauja organizuojant atrankas, konkursus į laisvas pareigas;
 • administruoja praktiką atliekančių studentų dokumentus;
 • dalyvauja planuojant mokymus metams;
 • prisideda prie mokymų organizavimo;
 • derina su direktoriaus pavaduotojais ar funkciniais vadovais pagal kuruojamą sritį ir Personalo skyriaus vadovu regioninio padalinio darbuotojų priėmimą, atleidimą, perkėlimą į kitas pareigas, darbo užmokesčio keitimą, atrankų ar konkursų poreikį, studentų praktiką;
 • dalyvauja naujai priimto darbuotojo adaptacijos procese;
 • vykdo vidinę komunikaciją personalo klausimais;
 • teikia rekomendacijas personalo procesams tobulinti;
 • dalyvauja kuriant motyvacinę sistemą;
 • dalyvauja kuriant veiklos vertinimo sistemą;
 • tvirtina arba derina savo veiklos srities dokumentus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja inventorizacijose, vykdomos veiklos patikrinimuose;
 • pagal kompetenciją dalyvauja regioniniame padalinyje organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus;
 • konsultuoja, teikia metodinę pagalbą kitiems darbuotojams su darbo funkcijomis ir jų vykdymu susijusiais klausimais;
 • pagal pareigybės kompetenciją dalyvauja kitose komisijose, patikrinimuose pagal atskirus Įmonės direktoriaus įsakymus;
 • pagal veiklos sritį dalyvauja nagrinėjant kitų juridinių asmenų ar piliečių prašymus, pareiškimus, skundus; dalyvauja ruošiant ar ruošia atsakymus, kitus dokumentus;
 • dalyvauja visuomenės informavimo ir švietimo miškų klausimais veiklose;
 • pagal kompetenciją prisideda prie korupcijos pasireiškimo ir veiklos rizikų nustatymo ir valdymo, siūlo bei įgyvendina priemones rizikų mažinimui (šalinimui), praneša tiesioginiam vadovui apie galimas naujas ar didėjančias rizikas, bandytą įvykdyti, įtariamą ir faktinę korupciją arba bet kurį Antikorupcinės vadybos sistemos pažeidimą ar trūkumą;
 • pagal kompetenciją siūlo ir įgyvendina vidaus kontrolės, Antikorupcinės vadybos sistemos priemones savo darbo srityje, teikia informaciją apie jų įgyvendinimą;
 • vadovaudamasis įstatymais, poįstatyminiais ar Įmonės vidaus teisės aktais arba gavęs aukštesnių pagal pavaldumą darbuotojų pavedimą, rengia ir teikia ataskaitas ir / ar kitą informaciją, apie savo, skyriaus ar Įmonės veiklą;
 • vykdo kitus Darbdavio, tiesioginio vadovo, su tiesioginio vadovo žinia aukštesnių pagal pavaldumą darbuotojų nenuolatinio pobūdžio pavedimus susijusius su vykdomomis funkcijomis.

REIKALAVIMAI:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį personalo dokumentų administravimo srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį atrankų organizavimo srityje;
 • turėti darbo kompiuteriu įgūdžių, mokėti dirbti Microsoft Windows aplinkoje ir su Microsoft Office programiniu paketu;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • mokėti valstybinę lietuvių kalbą žodžiu ir raštu.

PAGEIDAUTINI REIKALAVIMAI:

 • LR darbo kodekso išmanymas;
 • turėti patirties dirbant personalo programomis;
 • turėti patirties nustatant mokymų poreikį, organizuojant mokymus;
 • turėti patirties darbuotojų veiklos vertinimo srityje.

MES SIŪLOME:

 • papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą;
 • galimybę realizuoti savo idėjas, kuriant ir inicijuojant pokyčius;
 • lankstų darbo pradžios laiką;
 • nemokamą automobilio statymo vietą;
 • kolegų palaikymą bei pagalbą;
 • 5 papildomas atostogų dienas.

DARBO VIETA: Savanorių pr. 176, Vilnius

DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO) NUO 1650 EUR IKI 2145 EUR

Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties.

KONTAKTAI PASITEIRAVIMUI: +370 695 10160

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Buveinės adresas: Savanorių pr. 176 LT-03154 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.