Pažeidimų prevencijos skyriaus vyresnysis teisininkas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 71657
Skelbimo data: 2021-06-21
Skelbimas galioja iki: 2021-07-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Pažeidimų prevencijos skyriaus vyresnysis teisininkas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Mūsų siūlomas darbo užmokestis yra nuo 2000 iki 2500 eurų. Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Tavo pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų. Kodėl CPVA? Nes mes esame daugiau nei 300 talentų subūrusi komanda ir kasdien dirbame, kad viešosios investicijos Lietuvai būtų naudingos ir valdomos atsakingai. Išmanome savo darbą ir turime sukaupę 18 metų projektų valdymo patirtį bei vertiname mums patikėtą atsakomybę ir stengiamės, kad būtume naudingi Lietuvai ir prisidėtume prie jos gerovės kūrimo.
Pareigybės aprašymas:

Į savo komandą kviečiame vyresnįjį teisininką.

Sritis, kurioje dalinsiesi žiniomis ir tobulėsi: ES fondų investicijų lėšomis finansuojamų projektų neatitikimų nagrinėjimas ir viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo bei tobulinimo klausimai. Mes patikėsime Tau CPVA interesų atstovavimą teismuose ar kitose institucijose.

Tavo būsima komanda yra ambicinga ir nuolat ieškanti būdų efektyvinti ne tik savo kasdienę veiklą, bet ir visą administruojamų programų procesą. Prisijunk, mums reikia tavo idėjų!

Ieškome komandos nario, kuris norėtų ir galėtų:

 • nagrinėti atvejus, kai nebuvo laikytasi teisės aktų reikalavimų, argumentuoti (remiantis teisės aktais, teismų praktika) ir pateikti išvadas (raštu arba žodžiu);
 • kaupti ir sisteminti nustatytus atvejus, formuoti vieningą praktiką kuruojamoje srityje ir ją komunikuoti kolegoms;
 • konsultuoti kolegas ES ir nacionalinės teisės klausimais;
 • rengti atsiliepimus teismams, atstovauti CPVA interesus teismuose ar kitose institucijose;
 • vykdyti viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų analizę, stebėti pokyčius, juos apibendrinti ir pristatyti CPVA darbuotojams;
 • inicijuoti, organizuoti ir vesti vidinius bei išorinius mokymus;
 • teikti siūlymus dėl su atliekamomis funkcijomis susijusių procesų/sistemos tobulinimo, taip pat rengti ir (arba) dalyvauti rengiant, tobulinant LR teisės aktų ir/ar CPVA vidaus dokumentų projektus;

Tam, kad Tau sektųsi, prireiks:

 • aukštojo universitetinio (ar jam prilyginto) teisinio išsilavinimo;
 • ne mažesnės nei dvejų metų teisinio darbo patirties;
 • gebėjimo sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • anglų kalbos įgūdžių;
 • labai gerų darbo kompiuteriu (MS Windows, MS Office) gebėjimų.

Lengviau atlikti užduotis Tau padėtų anksčiau įgyta patirtis:

 • dirbant su viešųjų pirkimų vykdymu, priežiūra ar kontrole.

Mes tikimės, kad Tu:

gerai išmanai viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, žinai jų taikymo aktualijas ir problematiką, esi susipažinęs su teismų praktika šioje srityje bei gebi argumentuoti, atstovauti, esi komunikabilus ir paslaugus.

Tavo būsimoji darbo vieta - gali būti visa Lietuva (nuotolinis darbas pas mus įprasta praktika jau kelerius metus), visgi dalis veiklos vyksta S. Konarskio g. 13, Vilniuje.

Tavo būsima vadovė yra Rita Matonienė, el. p. r.matoniene@cpva.lt.

Mūsų siūlomas darbo užmokestis yra nuo 2000 iki 2500 eurų. Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Tavo pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų.

Nekantrauji pradėti? Mes Tavęs laukiame!

Visus reikiamus dokumentus (CV, asmens tapatybę bei įgytą išsilavinimą įrodančių dokumentų el. kopijas) iki liepos 6 dienos pateik VTD interneto svetainėje (daugiau informacijos apie dokumentų pateikimą rasi čia). Dokumentų pateikimo terminas gali būti pratęstas iki liepos 13 dienos, jei turėsime klausimų apie Tavo įgytą patirtį - prašysime patikslinti pateiktus dokumentus.

Pretendentų, kurie atitiks kvalifikacijos reikalavimus, laukia testas žodžiu (pokalbis).

Jei turi klausimų, skambink mūsų atrankų vadybininkei Aistei Matuliauskienei, tel.nr. 8 659 10573.

Kodėl CPVA?

Nes mes esame daugiau nei 300 talentų subūrusi komanda ir kasdien dirbame, kad viešosios investicijos Lietuvai būtų naudingos ir valdomos atsakingai. Išmanome savo darbą ir turime sukaupę 18 metų projektų valdymo patirtį bei vertiname mums patikėtą atsakomybę ir stengiamės, kad būtume naudingi Lietuvai ir prisidėtume prie jos gerovės kūrimo.

Informacija kandidatams: konfidencialumą garantuojame.

Kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate Centrinei projektų valdymo agentūrai savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Asmens duomenų tvarkymo Centrinėje projektų valdymo agentūroje tvarkos aprašo reikalavimų. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo Centrinėje projektų valdymo agentūroje tvarkos apraše.

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 251 4400
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. S. Konarskio g. 13
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.