Panevėžio regiono grupės vyriausiasis specialistas

Skelbimo nr.: 59226
Skelbimo data: 2019-06-27
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Pareigos: Panevėžio regiono grupės vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymas:

Darbo pobūdis:

 • užtikrina viešųjų pirkimų sklandų vykdymą grupėje;
 • seka sutartinių įsipareigojimų laikotarpius ir šių įsipareigojimų piniginius likučius;
 • teikia siūlymus dėl viešųjų pirkimų plano koregavimo;
 • dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje;
 • kartu su grupės atsakingais darbuotojais planuoja būsimų metų biudžetą;
 • inicijuoja ir atlieka Turto banko vidaus teisės aktuose grupei priskirtus viešuosius pirkimus ir rengia viešųjų pirkimų dokumentus;
 • teikia informaciją kitiems skyriaus atsakingiems darbuotojams apie grupėje reikalingus atlikti viešuosius pirkimus;
 • teikia informaciją kitiems Turto banko struktūriniams padaliniams apie grupėje vykdomus ir / ar įvykusius viešuosius pirkimus, užtikrina teikiamos informacijos teisingumą;
 • pagal kompetenciją rengia dokumentus, susijusius su grupės veikla;
 • esant poreikiui kartu su kitų grupių ir / ar skyriaus atsakingais darbuotojais inicijuoja viešuosius pirkimus paslaugoms ar prekėms, reikalingoms bendrai grupių ir / ar skyriaus veiklai užtikrinti;
 • viešina sutarčių pakeitimus centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
 • registruoja grupėje atliktus viešuosius pirkimus Turto banko pirkimų registre;
 • kaupia ir sistemina duomenis bei susijusią informaciją apie sudarytas paslaugų sutartis Turto banko informacinėje sistemoje;
 • teikia siūlymus, kaip tobulintiTurto banko darbuotojų parengtus ir pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus;
 • kartu su grupės darbuotojais sudaro metinius Turto banko prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus;
 • atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
 • nagrinėja tiekėjų pretenzijas ir teikia išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
 • teisės aktų nustatyta tvarka bendrauja ir keičiasi informacija su tiekėjais;
 • rengia prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ataskaitas, sudarytų ir įvykdytų sutarčių ataskaitas, metines viešųjų pirkimų ir kitas ataskaitas;
 • dalyvauja susitikimuose su Turto banko pastatų naudotojais viešųjų pirkimų ir paslaugų sutarčių klausimais;
 • kontroliuoja, kad būtų laiku pratęstos / nutrauktos sutartys su paslaugų teikėjais ir tinkamai įformintas sutarčių pratęsimas / nutraukimas

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas;
 • turėti vienerių metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityse;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo bei viešuosius pirkimus;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, darbštumas, pareigingumas ir greita orientacija darbe;
 • privalumas - darbo patirtis susijusi su viešaisiais pirkimais pastatų valdymo srityje.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Telefonas: 8 5 278 0942
El. paštas: jolita.grieze@turtas.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.