Lietuvos Respublikos komercijos atašė Lietuvos Respublikos ambasadoje Suomijos Respublikoje (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 55245
Skelbimo data: 2023-03-06
Skelbimas galioja iki: 2023-03-20
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Lietuvos Respublikos komercijos atašė Lietuvos Respublikos ambasadoje Suomijos Respublikoje (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 11.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,046.00
Darbo vieta (miestas):
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta Helsinkis (Suomijos Respublika)
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS
VADOVYBĖ
LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMERCIJOS ATAŠĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADOJE SUOMIJOS RESPUBLIKOJE
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministrui ir Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės vadovui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Kitos specialiosios veiklos sritys.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Lietuvos Respublikos užsienio ekonominės politikos įgyvendinimo eksporto, investicijų, atvykstamojo turizmo, inovacijų ir technologinio bendradarbiavimo politikos sritys.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su Lietuvos Respublikos užsienio politikos priskirtoje srityje formavimu ir įgyvendinimu susijusią informaciją.
6. Atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ir interesams valstybėje ar tarptautinėje organizacijoje, kurioje jis akredituotas.
7. Bendradarbiauja ir plėtoja ryšius su Lietuvos Respublikos ir buvimo valstybės ar tarptautinėmis organizacijos, kurioje akredituotas, atstovais.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Padeda Lietuvos Respublikos institucijų atstovams bei asocijuotų struktūrų atstovams organizuoti ir pasirengti posėdžiams bei kitiems susitikimams priskirtos srities klausimais, prireikus dalyvauja atitinkamuose posėdžiuose ir susitikimuose, kad būtų užtikrintas Lietuvos Respublikos pozicijos pristatymas ir atstovavimas.
10. Padeda organizuoti buvimo valstybės ar tarptautinės organizacijos atstovų vizitus į Lietuvos Respubliką.
11. Padeda organizuoti Lietuvos Respublikos institucijų atstovų vizitus į valstybę, kurioje jis akredituotas.
12. Padeda rengti Lietuvos Respublikos poziciją buvimo valstybės ar tarptautinės organizacijos, kurioje jis akredituotas, nagrinėjamais priskirtos srities klausimais.
13. Priskirtoje srityje padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką.
14. Teisėtais būdais gauna, renka ir kaupia informaciją apie valstybę ar tarptautinę organizaciją, kurioje jis akredituotas, ir teikia informaciją nustatyta tvarka.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
16. Teikia Lietuvos Respublikos ambasados Suomijos Respublikoje vadovui, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, jos pavaldžioms įstaigoms ir asocijuotoms verslo struktūroms aktualią informaciją apie buvimo valstybės užsienio prekybos politiką, vidaus prekybos reglamentavimą, tendencijas, potencialius partnerius, ekonominio ir prekybinio pobūdžio renginius.
17. Palaiko nuolatinius ryšius su Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis, įmonėmis, siekia išsiaiškinti jų interesus ir atstovauti jiems buvimo valstybėje, teikia konsultacinę ir organizacinę pagalbą ieškant potencialių prekybinio, inovacijų ir technologinio bendradarbiavimo, atvykstamojo turizmo į Lietuvą partnerių, tiesioginių užsienio investuotojų.
18. Plėtoja ryšius su buvimo valstybės asocijuotomis verslo struktūromis, įmonėmis, kitų valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir konsulinėmis įstaigomis, prekybos atstovybėmis, platina informaciją apie Lietuvos įmones, investicijų, inovacijų, technologinio bendradarbiavimo ir atvykstamojo turizmo galimybes.
19. Skatina lietuviškų prekių ir paslaugų eksportą, tiesiogines užsienio investicijas, inovacijas, technologinį bendradarbiavimą ir atvykstamąjį turizmą į Lietuvą.
20. Pagal kompetenciją prisideda rengiant Lietuvos Respublikos ambasados Suomijos Respublikoje metinius ekonominės veiklos planus, ataskaitas bei kitus vidaus dokumentus, naudojasi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos elektronine Lietuvos diplomatinių atstovybių ekonominės informacijos valdymo ir keitimosi priemone ir pildo ją pagal pateiktas instrukcijas.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – teisė (arba);
21.3. studijų kryptis – verslas (arba);
21.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);
21.5. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
arba:
21.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.7. darbo patirties sritis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;
21.8. darbo patirtis srityje – 2 metai;
22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
22.1. kalba - anglų;
22.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.
23. Atitikimas kitiems reikalavimams:
23.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
24.2. organizuotumas - 4 lygis;
24.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
24.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
24.5. komunikacija - 5 lygis.
25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. dalykinių ryšių tinklo kūrimas - 4 lygis;
25.2. derybų valdymas - 4 lygis.
26. Profesinė kompetencija:
26.1. tarptautinių ryšių išmanymas - 4 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jovita Rupšytė
Telefonas: +37052718216; +37067286671
El. paštas: jovita.rupsyte@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.