Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56022
Skelbimo data: 2023-05-11
Skelbimas galioja iki: 2023-05-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.10
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,692.60
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Informacija apie įstaigą: Išsamesnė informacija Personalo skyriuje: vyriausioji specialistė Jurgita Rupšaitė, el. p. jurgita.rupsaite@klaipeda.lt, tel. nr. (8 46) 39 61 90.
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. administracinių paslaugų teikimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. dokumentų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Klientų aptarnavimas ir paslaugų teikimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Dokumentų priėmimas, registravimas ir išdavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą arba prireikus koordinuoja dokumentacijos planų ir registrų sąrašų rengimą.
11. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Vykdo asmenų priėmimą ir aptarnavimą, esant poreikiui konsultuoja asmenis anglų kalba ir rusų kalba, priima ir registruoja fizinių asmenų ir juridinių asmenų, kurie kreipiasi dėl administracinių paslaugų gavimo, prašymus, registruoja Savivaldybės vadovų atsakymus, skirtus fiziniams asmenims, tvirtina administracinių paslaugų suteikimui būtinų dokumentų kopijas.
14. Atsako už savalaikį asmenų priėmimo grafiko savivaldybėje atnaujinimą, bendradarbiauja su kuruojamų skyrių vadovais ir specialistais dėl klientams teikiamos informacijos savalaikio atnaujinimo.
15. Atsako už savalaikį Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos paslaugų patalpinimą ir atnaujinimą Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje (PASIS kataloge) bei skyriaus administracinių paslaugų atnaujinimą Klaipėdos miesto savivaldybės elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje.
16. Nuolat stebi administracinių paslaugų atnaujinimo procesą Klaipėdos miesto savivaldybės elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje, vieną kartą per mėnesį teikia informaciją skyriaus vedėjui apie administracinių paslaugų aprašymų pakeitimus.
17. Apdoroja ir teikia skyriaus vedėjui asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo kokybės tyrimo rezultatus.
18. Atlieka Klientų aptarnavimo centre dirbančio klientų informavimo tarnautojo funkcijas, klientų informavimo tarnautojui laikinai negalint vykdyti pareigų, išskyrus atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpiu.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
19.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
19.4. studijų kryptis – komunikacija (arba);
arba:
19.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.6. darbo patirties sritis – klientų/asmenų aptarnavimo srityje;
19.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;
20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
20.1. kalba - anglų ir rusų;
20.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
21.2. organizuotumas - 3 lygis;
21.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
21.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
21.5. komunikacija - 4 lygis.
22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
22.2. konfliktų valdymas - 3 lygis.
23. Profesinė kompetencija:
23.1. dokumentų valdymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Goda Degėsytė
Telefonas: +37052196823
El. paštas: goda.degesyte@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.