Kibernetinio saugumo ir informacinių technologijų politikos grupės vadovas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44888
Skelbimo data: 2020-07-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Kibernetinio saugumo ir informacinių technologijų politikos grupės vadovas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 18.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:


Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos
2020 m. birželio 30 d.
įsakymas Nr. V-551

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS
KIBERNETINIO SAUGUMO IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ POLITIKOS GRUPĖS
VADOVO
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – departamento (valdybos, grupės) vadovas (III lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministrui.II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Informacinių technologijų valdymas.

4. Tarptautiniai ryšiai.

5. Politikos formavimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

6. Krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) ryšių ir informacinių sistemų (toliau – RIS), įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų (toliau – ĮIRIS) sauga, plėtra ir sąveikumas.

7. tarptautinių ryšių palaikymas ir plėtra kibernetinio saugumo ir gynybos srityje.

8. kibernetinis saugumas ir gynyba, valstybės informacinių išteklių sauga, ĮIRIS apsauga.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS


9. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus..

19. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl nustatytų veiklos sričių rengimą ir išvadų dėl veiklos sritis reglamentuojančių teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų teikimą.

20. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl nustatytų veiklos sričių nagrinėjimą, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

21. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su veiklos sritimis susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

22. Organizuoja pristatymų, oficialių kalbų, tezių, pažymų, Lietuvos pozicijų ar kitos informacinio pobūdžio medžiagos Krašto apsaugos ministerijos vadovybei ir informacijos visuomenei parengimą.

23. Atstovauja struktūrinio padalinio ir / ar įstaigos santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis ir koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

24. Organizuoja Kibernetinio saugumo tarybos darbą, nesant Kibernetinio saugumo tarybos pirmininkui, vykdo Kibernetinio saugumo tarybos pirmininko funkcijas.
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

25.1.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.2.
studijų kryptis – vadyba (arba);

25.3.
studijų kryptis – informatika (arba);

25.4.
studijų kryptis – teisė (arba);

25.5.
darbo patirtis srityje – nereikalaujama.

arba:

25.6.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.7.
darbo patirties sritis – elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) politikos srities patirtis;
25.8.
darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai.

arba:

25.9.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.10.
darbo patirties sritis – informacinių technologijų srities patirtis;
25.11.
darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai.

26. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

26.1. kalba - anglų;

26.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

27. Atitikimas kitiems reikalavimams:

27.1.
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“;

27.2.
gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;

27.3.
išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
28. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


28.1.

komunikacija - 5 lygis;


28.2.

analizė ir pagrindimas - 5 lygis;


28.3.

patikimumas ir atsakingumas - 5 lygis;


28.4.

organizuotumas - 5 lygis;


28.5.

vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.


29. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


29.1.

lyderystė - 4 lygis;


29.2.

veiklos valdymas - 5 lygis;


29.3.

strateginis požiūris - 4 lygis.


30. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


30.1.

informacijos valdymas - 5 lygis.Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Indrė Adomaitė
Telefonas: 8 5 2196814
El. paštas: indre.adomaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.