Kauno apygardos paslaugų skyriaus Vyriausiasis valstybinis veterinarijos gydytojas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 59015
Skelbimo data: 2024-04-18
Skelbimas galioja iki: 2024-05-03 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Kauno apygardos paslaugų skyriaus Vyriausiasis valstybinis veterinarijos gydytojas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 0,94
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1678,28
Darbo vieta (miestas): Kaišiadorys
Informacija apie įstaigą: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, veikianti sveikatos apsaugos ministrui pavestoje visuomenės sveikatos priežiūros, aplinkos ministrui pavestose aplinkos apsaugos ir taršos prevencijos (genetiškai modifikuotų organizmų, vandens ir nuotekų, atliekų) bei gamtos išteklių (gyvūnijos), žemės ūkio ministrui pavestose maisto ūkio, žuvininkystės, veterinarijos; ekonomikos ir inovacijų ministrui pavestoje ekonomikos politikos (prekių ir paslaugų reklamos, vidaus prekybos, reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo) valdymo srityse.
Mes siūlome:
• darbo patirtį didelėje organizacijoje
• naujai priimto darbuotojo apmokymą, siekiant padėti jam kuo greičiau ir sėkmingiau adaptuotis VMVT
• kvalifikacijos kėlimą
• karjeros galimybes
• ilgesnes kasmetines atostogas
• priedą už valstybės stažą.
Papildoma informacija: nutolusi darbo vieta adresu Girelės g. 45-5, LT-56159, Kaišiadorys. Taikomas 3 mėnesių išbandymo terminas.
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
PASLAUGŲ DEPARTAMENTO
KAUNO APYGARDOS PASLAUGŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO VETERINARIJOS GYDYTOJO (16)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus patarėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Administracinių paslaugų teikimas veterinarijos ir maisto srityse.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
14. Suveda duomenis į atitinkamas informacines sistemas, bazes, registrus ir (ar) rengia, koordinuoja ataskaitų, išvadų, kitų dokumentų rengimą..
15. Įgyvendina savo veikloje Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kokybės sistemos dokumentuose nustatytas procedūras..
16. Dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe, bendradarbiauja su kitomis institucijomis..
17. Vairuoja tarnybinį automobilį, vykdydamas pavestas funkcijas..
18. Atlieka valstybinę veterinarinę priežiūrą, priima sprendimus išduoti ir (arba) išduoda dokumentus, suteikiančius teisės įgijimą..
19. Pavaduoja pagal kompetenciją padalinio patarėją, kitą vyriausiąjį valstybinį veterinarijos gydytoją, vyriausiąjį specialistą, vyriausiąjį specialistą inspektorių, jiems nesant..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – veterinarija (arba).
21. Transporto priemonių pažymėjimai:
21.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).
22. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:
22.1. turėti suteiktą veterinarijos gydytojo kvalifikaciją.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
23.2. organizuotumas - 3 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
23.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
23.5. komunikacija - 4 lygis.
24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
24.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis;
24.3. konfliktų valdymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jurgita Kozlova-Burokė
Telefonas: +370 5 271 7561; +370 8 672 86093
El. paštas: jurgita.kozlova-buroke@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.