Trečiadienis, gegužės 31 d.

Inovacijų departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56190
Skelbimo data: 2023-05-25
Skelbimas galioja iki: 2023-06-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Inovacijų departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 12.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,232.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS
INOVACIJŲ DEPARTAMENTO
VERSLO IR MOKSLO BENDRADARBIAVIMOS KYRIAUS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinis reglamentavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Technologijų ir inovacijų administracinis reglamentavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais
9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą
11. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Rengia Europos Sąjungos investicijomis ir / arba kitais lėšų šaltiniais finansuojamų priemonių aprašus ir kitų dokumentų projektus. Teikia siūlymus dėl šių priemonių, dalyvauja koordinuojant jų įgyvendinimą..
14. Teikia siūlymus dėl satrtuolių ekosistemos plėtros skatinimo, rengia su startuolių ekosistemos plėtra susijusių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus..
15. Koordinuoja mokslo ir technologijų parkų, kurių valstybės, kaip dalininkės ar savininkės, teises ir pareigas įgyvendina ministerija, veiklą, koordinuoja mokslo ir technologijų parkų veiklos rezultatų stebėseną ir vertinimą..
16. Dalyvauja rengiant technologijų ir inovacijų srities teisės aktų, reguliuojančių ar skatinančių technologinę ir inovacinę veiklą, projektus..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
17.3. studijų kryptis – teisė (arba);
17.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
17.5. studijų kryptis – verslas (arba);
arba:
17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.7. darbo patirties sritis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;
17.8. darbo patirtis srityje – 2 metai;
18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
18.1. kalba - anglų;
18.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
19.2. organizuotumas - 4 lygis;
19.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
19.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
19.5. komunikacija - 4 lygis.
20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. įžvalgumas - 4 lygis;
20.2. informacijos valdymas - 4 lygis.
21. Profesinė kompetencija:
21.1. veiklos planavimas - 4 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Vaiva Minkevičienė
Telefonas: +37052196811; +37067289048
El. paštas: vaiva.minkeviciene@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.