Infrastruktūros skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 53525
Skelbimo data: 2022-10-11
Skelbimas galioja iki: 2022-10-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Infrastruktūros skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 11.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,991.00
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Informacija apie įstaigą: https://recruitlab.co.uk/i/vtd/jobs/11/joniskio-infrastruktros
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS
VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. veiklos planavimas.
4. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Struktūrinio padalinio veiklos planavimas ir organizavimas. Infrastruktūros plėtra ir modernizavimas, aplinkos ir sanitarijos priemonių įgyvendinimas ir kontrolė, viešosios tvarkos užtikrinimas, civilinės saugos ir mobilizacijos administravimas.
6. Struktūriniam padaliniui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Organizuoja iš savivaldybės biudžeto finansuojamų programų struktūrinio padalinio kompetencijai priskirtais klausimais rengimą..
18. Rengia savivaldybės biudžeto asignavimų struktūrinio padalinio vykdomoms programoms įgyvendinti projektus..
19. Užtikrina programų vykdymą, paskirtų asignavimų efektyvų ir rezultatyvų naudojimą, atitinkantį programoje nustatytus tikslus..
20. Analizuoja ir vertina savivaldybės įmonių komunalinių paslaugų gyventojams prieinamumą ir kokybę, siūlo priemones paslaugų teikimui gerinti..
21. Vykdo programos „Kelių priežiūra ir plėtra“ lėšų paskesniąją finansų kontrolę..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
22.3. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
22.4. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);
22.5. studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);
arba:
22.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.7. darbo patirties sritis – statybos inžinerijos patirtis;
22.8. darbo patirtis srityje – 5 metai;
arba:
22.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.10. darbo patirties sritis – turto valdymo patirtis;
22.11. darbo patirtis srityje – 5 metai;
arba:
22.12. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.13. darbo patirties sritis – transporto infrastruktūros plėtros patirtis;
22.14. darbo patirtis srityje – 5 metai;
arba:
22.15. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.16. darbo patirties sritis – energetikos srityje;
22.17. darbo patirtis srityje – 5 metai;
23. Atitikimas kitiems reikalavimams:
23.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
24. Transporto priemonių pažymėjimai:
24.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. komunikacija - 4 lygis;
25.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
25.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
25.4. organizuotumas - 4 lygis;
25.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
26. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. lyderystė - 4 lygis;
26.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
26.3. strateginis požiūris - 4 lygis.
27. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. informacijos valdymas - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Patarėjas
Vardas, Pavardė: Alma Markevičienė
Telefonas: +37052196806; +37067289741
El. paštas: alma.markeviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.