Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Skelbimo nr.: 60569
Skelbimo data: 2019-09-19
Konkursą organizuojanti įstaiga: Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė"
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Pareigybės aprašymas:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. V. Burbos g. 8
Telefonas: 8 (443) 26071
El. paštas: mazeikiai.saulute@gmail.com