Šeštadienis, gegužės 18 d.

Didžiasalio seniūnijos seniūnas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56831
Skelbimo data: 2023-07-28
Skelbimas galioja iki: 2023-08-11
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Didžiasalio seniūnijos seniūnas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 11.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,046.00
Darbo vieta (miestas): Ignalina
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIDŽIASALIO SENIŪNIJOS
SENIŪNO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

FUNKCIJOS

3. Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.
4. Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
5. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
6. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
7. Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
8. Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
10. Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.
11. Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.
12. Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
14. Atlieka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas seniūno funkcijas.
15. Inicijuoja viešuosius pirkimus prekėms, darbams ir paslaugoms pirkti, rengia technines užduotis ir kvalifikacijos reikalavimus rangovams ir tiekėjams parinkti.
16. Užtikrina racionalų ir taupų seniūnijos lėšų bei seniūnijai priskirto turto naudojimą, informuoja savivaldybės administracijos direktorių apie aplinkybes, gresiančias jo saugumui, inicijuoja nereikalingo (netinkamo naudoti) turto nurašymą ir realizavimą.
17. Organizuoja seniūnaičių rinkimus teisės aktų nustatyta tvarka.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
18.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
18.4. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
18.5. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
arba:
18.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.7. darbo patirtis srityje – 5 metai;

IV SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
19.2. organizuotumas - 4 lygis;
19.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
19.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
19.5. komunikacija - 5 lygis.
20. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. strateginis požiūris - 4 lygis;
20.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
20.3. lyderystė - 4 lygis.
21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 4 lygis.
22. Profesinė kompetencija:
22.1. veiklos planavimas - 4 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Lina Pečiulienė
Telefonas: +37052196827; +37068497968
El. paštas: lina.peciuliene@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.