Šeštadienis, gegužės 18 d.

Centralizuotos vidaus audito tarnybos Tarnybos vadovas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56800
Skelbimo data: 2023-07-24
Skelbimas galioja iki: 2023-08-07
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Centralizuotos vidaus audito tarnybos Tarnybos vadovas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 12.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,325.00
Darbo vieta (miestas): Ignalina
Informacija apie įstaigą: Ignalinos rajono savivaldybė kviečia savo ir kitų rajonų gyventojus pasidomėti galimybe dirbti Ignalinoje arba pasirinkti vis labiau populiarėjantį nuotolinį darbą. Paskelbtas konkursas į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovo pareigas. Jums siūlome gerą uždarbį, galimybę pritaikyti savo žinias, sugebėjimus, įgyvendinti idėjas. Savivaldybė itin vertina iniciatyvumą, mokėjimą argumentuotai išsakyti nuomonę, teikti pasiūlymus. Stengiamasi daug dėmesio skirti tobulėjimui, komunikavimo stiprinimui. Prireikus suteikiamas gyvenamasis būstas.
Ignalina – puiki vieta gyventi. Tai atsiveriančių galimybių kraštas. Čia pamiršite stresą sukeliančius gatvių kamščius, skubėjimą ir visais metų laikais būsite apsupti nuostabios gamtos. Ežerų ir pušynų puošiamoje Ignalinoje viskas vietoje – įstaigas, darželį, mokyklą galima pasiekti pėsčiomis, po darbo jūsų laukia Lietuvos žiemos sporto centro lygumų ir kalnų trasos, pasivaikščiojimo takai paežerėse, miškuose, SPA malonumai Sporto ir pramogų centro baseine, pirtyse, atpalaiduojančioje vonioje, taip pat gera iškrova po darbo dienos treniruoklių salėje. Vaikams didžiausias džiaugsmas pasinerti į „Vaikų pasaulio“ siūlomus žaidimus ir interaktyvias veiklas. Čia tikrai geros sąlygos gyventi jaunoms šeimoms. Savivaldybė kviečia atrasti savo vietą Ignalinoje ir prisidėti prie jos ateities kūrimo.
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTOS VIDAUS AUDITO TARNYBOS
VADOVO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. priežiūra ir kontrolė.
4. vidaus auditas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Atliekamų auditų priežiūra.
6. Vidaus auditas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
17. Vertina, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, numatytos savivaldybės strateginiame plane.
18. Bendradarbiauja su Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kitų savivaldybių vidaus audito tarnybomis, palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su Lietuvos Respublikos institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis.
19. Vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą.
20. Užtikrina tinkamą skyriaus dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą.
21. Rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus.
22. Vykdo Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytas funkcijas.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – pagal LR Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 str. 1 d. 1 p. - turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, teisės, verslo, vadybos, finansų, apskaitos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
23.2. darbo patirties sritis – audito arba vidaus audito srities patirtis;
23.3. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
24.2. organizuotumas - 4 lygis;
24.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
24.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
24.5. komunikacija - 4 lygis.
25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. strateginis požiūris - 4 lygis;
25.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
25.3. lyderystė - 4 lygis.
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.
27. Profesinė kompetencija:
27.1. vidaus audito išmanymas - 4 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Patarėjas
Vardas, Pavardė: Indrė Adomaitė
Telefonas: +37052196814; +37067289351
El. paštas: indre.adomaite@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.