Ketvirtadienis, gegužės 30 d.

Biologinės įvairovės skyrius Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 50216
Skelbimo data: 2022-02-04
Skelbimas galioja iki: 2022-02-21
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Biologinės įvairovės skyrius Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,629.00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO IR ČEPKELIŲ VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO DIREKCIJOS
BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS SKYRIUS
SKYRIAUS VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. veiklos planavimas.
4. personalo valdymas.
5. viešieji pirkimai.
6. dokumentų valdymas.
7. stebėsena ir analizė.
8. priežiūra ir kontrolė.
9. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

10. Struktūrinio padalinio veiklos planavimas.
11. Struktūrinio padalinio personalo valdymas.
12. Struktūrinio padalinio viešieji pirkimai.
13. Struktūrinio padalinio dokumentų valdymas.
14. Tiriamojo, stebėjimo, švietėjiška veikla, biologinės įvairovės išsaugojimas.
15. Tiriamojo, stebėjimo, švietėjiška veikla, biologinės įvairovės išsaugojimas, prevencinė veikla.
16. Tiriamoji, stebėjimo, švietėjiška veikla, biologinės įvairovės išsaugojimas, prevencinė veikla.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

17. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
18. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
19. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
21. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
22. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
23. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
24. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
25. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
26. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
27. . Pagal savo kompetenciją organizuoja, koordinuoja, prižiūri ir vykdo įstaigos tyrimus, stebėjimus (monitoringus), su gamtos apsauga, tyrimais, naudojimu susijusius renginius, ekologinį ugdymą ir aplinkosaugos idėjų viešinimą..
28. Inicijuoja struktūrinio padalinio viešuosius pirkimus, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe..
29. Organizuoja, koordinuoja, prižiūri ir vykdo saugomų augalų, gyvūnų, ir grybų rūšių, bendrijų ir buveinių, gamtos paminklų, saugomų vertybių apskaitą, jų priežiūros, tvarkymo, kitus gamtotvarkinius darbus pagal planavimo schemos, kitų planavimo bei tvarkymo dokumentų reikalavimus Dzūkijos nacionaliniame parke ir Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate bei įstaigai priskirtose teritorijose..
30. Pagal savo kompetenciją vykdo, kontroliuoja struktūrinio padalinio vykdomą prevencinę veiklą Dzūkijos nacionaliniame parke ir Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate bei įstaigai priskirtose teritorijose..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

31. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
31.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
31.2. studijų kryptis – ekologija (arba);
31.3. studijų kryptis – biologija (arba);
31.4. studijų kryptis – gamtinė geografija (arba);
31.5. studijų kryptis – miškininkystė (arba);
arba:
31.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
31.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
31.8. darbo patirtis srityje – 5 metai;
32. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
32.1. kalba - anglų;
32.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.
33. Transporto priemonių pažymėjimai:
33.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

34. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
34.1. komunikacija - 4 lygis;
34.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
34.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
34.4. organizuotumas - 4 lygis;
34.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
35. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
35.1. lyderystė - 4 lygis;
35.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
35.3. strateginis požiūris - 4 lygis.
36. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
36.1. informacijos valdymas - 4 lygis;
36.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Agnė Šniukovienė
Telefonas: +37052196816; +37067289378
El. paštas: agne.sniukoviene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.