Atrankų skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 46854
Skelbimo data: 2021-04-09
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Atrankų skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 12.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
ATRANKŲ SKYRIAUS
SKYRIAUS (BIURO, TARNYBOS), KURIE NĖRA KITAME ĮSTAIGOS PADALINYJE, VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. administracinių paslaugų teikimas.
4. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Patarėjų ir specialistų lygmens centralizuoti konkursai (atrankos).
6. Valstybės tarnyba.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Vertina valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų pateiktą informaciją apie patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnautojų poreikį ir sudaro konkursų (atrankų) į patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnautojų pareigas vykdymo grafiką..
18. Dalyvauja konkursų (atrankų) komisijų darbe..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – vadyba (arba);
19.3. studijų kryptis – teisė (arba);
19.4. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);
19.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.7. darbo patirties sritis – žmogiškųjų išteklių srities patirtis;
19.8. darbo patirtis srityje – 5 metai;
20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
20.1. kalba - anglų;
20.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
21.2. organizuotumas - 4 lygis;
21.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
21.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
21.5. komunikacija - 5 lygis.
22. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. strateginis požiūris - 4 lygis;
22.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
22.3. lyderystė - 4 lygis.
23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. informacijos valdymas - 4 lygis;
23.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 4 lygis;
23.3. konfliktų valdymas - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų inicijuojamus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių tarnautojų atrankas. Daugiau apie mus:

https:

//vtd.lrv.lt/
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Indrė Adomaitė
Telefonas: 8 5 2196814;8 672 89351
El. paštas: indre.adomaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.